Ganbare Genki update chap 194-226 FULL

truyện tranh Ganbare Genki
SƠ LƯỢC
Horiguchi Genki chỉ là một cậu bé 5 tuổi. Mẹ cậu đã mất khi cậu vừa sinh ra, và một mình bố cậu nuôi dạy cậu. Bố cậu, Shark Horiguchi, đã từng là một tay quyền anh chuyên nghiệp, nhưng rồi đã trở thành một kẻ lang thang đây đó. Tuy nhiên, Genki luôn tin rằng bố mình là một người tài giỏi và sẽ có ngày trở thành nhà vô địch và mơ có ngày được trở thành một người như bố mình...

Tên khác: Vô Địch Quyền Vương; Ganbare Genki!; Ganbare Genki - Khát Vọng Vô Địch; Do your best, Genki!

Tác giả: Koyama Yuu

Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn

Nhóm dịch: truyentranhtuan.com

Thể loại: Action Comedy School Life Shounen Sports Drama

Đăng bởi: Momo Velia Deviluke Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 394268 Theo dõi: 117

Update: 05/05/2019 13:15TỔNG HỢP (227 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ganbare Genki chap 226.2 12/12/2017 12:50

Ganbare Genki chap 226 13/11/2014 01:35

Ganbare Genki chap 225 13/11/2014 01:34

Ganbare Genki chap 224 13/11/2014 01:34

Ganbare Genki chap 223 13/11/2014 01:33

Ganbare Genki chap 222 13/11/2014 01:33

Ganbare Genki chap 221 13/11/2014 01:33

Ganbare Genki chap 220 13/11/2014 01:32

Ganbare Genki chap 219 13/11/2014 01:32

Ganbare Genki chap 218 13/11/2014 01:31

Ganbare Genki chap 217 13/11/2014 01:31

Ganbare Genki chap 216 13/11/2014 01:31

Ganbare Genki chap 215 13/11/2014 01:31

Ganbare Genki chap 214 13/11/2014 01:31

Ganbare Genki chap 213 13/11/2014 01:30

Ganbare Genki chap 212 13/11/2014 01:30

Ganbare Genki chap 211 13/11/2014 01:30

Ganbare Genki chap 210 13/11/2014 01:29

Ganbare Genki chap 209 13/11/2014 01:29

Ganbare Genki chap 208 13/11/2014 01:28

Ganbare Genki chap 207 13/11/2014 01:28

Ganbare Genki chap 206 13/11/2014 01:28

Ganbare Genki chap 205 13/11/2014 01:27

Ganbare Genki chap 204 13/11/2014 01:27

Ganbare Genki chap 203 13/11/2014 01:27

Ganbare Genki chap 202 13/11/2014 01:26

Ganbare Genki chap 201 13/11/2014 01:26

Ganbare Genki chap 200 13/11/2014 01:25

Ganbare Genki chap 199 13/11/2014 01:25

Ganbare Genki chap 198 13/11/2014 01:24

Ganbare Genki chap 197 13/11/2014 01:24

Ganbare Genki chap 196 13/11/2014 01:23

Ganbare Genki chap 195 13/11/2014 01:22

Ganbare Genki chap 194 13/11/2014 01:22

Ganbare Genki chap 193 22/10/2014 23:31

Ganbare Genki chap 192 22/10/2014 23:31

Ganbare Genki chap 191 22/10/2014 23:31

Ganbare Genki chap 190 22/10/2014 23:31

Ganbare Genki chap 189 22/10/2014 23:31

Ganbare Genki chap 188 22/10/2014 23:30

Ganbare Genki chap 187 22/10/2014 23:30

Ganbare Genki chap 186 22/10/2014 23:30

Ganbare Genki chap 185 22/10/2014 23:30

Ganbare Genki chap 184 22/10/2014 23:30

Ganbare Genki chap 183 22/10/2014 23:30

Ganbare Genki chap 182 22/10/2014 23:29

Ganbare Genki chap 181 22/10/2014 23:29

Ganbare Genki chap 180 22/10/2014 23:27

Ganbare Genki Chap 179 22/10/2014 23:27

Ganbare Genki chap 178 22/10/2014 23:27

Ganbare Genki chap 177 22/10/2014 23:26

Ganbare Genki chap 176 22/10/2014 23:24

Ganbare Genki chap 175 22/10/2014 23:24

Ganbare Genki chap 174 22/10/2014 23:23

Ganbare Genki chap 173 22/10/2014 23:23

Ganbare Genki chap 172 22/10/2014 23:23

Ganbare Genki chap 171 22/10/2014 23:23

Ganbare Genki chap 170 22/10/2014 23:23

Ganbare Genki chap 169 22/10/2014 23:20

Ganbare Genki chap 168 22/10/2014 23:19

Ganbare Genki chap 167 22/10/2014 23:19

Ganbare Genki chap 166 22/10/2014 23:19

Ganbare Genki chap 165 22/10/2014 23:19

Ganbare Genki chap 164 22/10/2014 23:19

Ganbare Genki chap 163 22/10/2014 23:19

Ganbare Genki chap 162 22/10/2014 23:18

Ganbare Genki chap 161 22/10/2014 23:18

Ganbare Genki chap 160 22/10/2014 23:18

Ganbare Genki chap 159 22/10/2014 23:18

Ganbare Genki chap 158 22/10/2014 23:18

Ganbare Genki chap 157 10/10/2014 18:46

Ganbare Genki chap 156 10/10/2014 18:46

Ganbare Genki chap 155 10/10/2014 18:46

Ganbare Genki chap 154 10/10/2014 18:46

Ganbare Genki chap 153 10/10/2014 18:46

Ganbare Genki chap 152 10/10/2014 18:45

Ganbare Genki chap 151 10/10/2014 18:45

Ganbare Genki chap 150 10/10/2014 18:45

Ganbare Genki chap 149 10/10/2014 18:45

Ganbare Genki chap 148 10/10/2014 18:45

Ganbare Genki chap 147 10/10/2014 18:44

Ganbare Genki chap 146 10/10/2014 18:44

Ganbare Genki chap 145 10/10/2014 18:44

Ganbare Genki chap 144 10/10/2014 18:43

Ganbare Genki chap 143 10/10/2014 18:43

Ganbare Genki chap 142 10/10/2014 18:43

Ganbare Genki chap 141 10/10/2014 18:43

Ganbare Genki chap 140 10/10/2014 18:42

Ganbare Genki chap 139 10/10/2014 18:42

Ganbare Genki chap 138 12/12/2017 12:36

Ganbare Genki chap 137 10/10/2014 18:42

Ganbare Genki chap 136 10/10/2014 18:41

Ganbare Genki chap 135 10/10/2014 18:41

Ganbare Genki chap 134 10/10/2014 18:41

Ganbare Genki chap 133 10/10/2014 18:41

Ganbare Genki chap 132 10/10/2014 18:40

Ganbare Genki chap 131 10/10/2014 18:40

Ganbare Genki chap 130 10/10/2014 18:39

Ganbare Genki chap 129 10/10/2014 18:39

Ganbare Genki chap 128 10/10/2014 18:39

Ganbare Genki chap 127 10/10/2014 18:39

Ganbare Genki chap 126 10/10/2014 18:39

Ganbare Genki chap 125 10/10/2014 18:38

Ganbare Genki chap 124 10/10/2014 18:37

Ganbare Genki chap 123 10/10/2014 18:37

Ganbare Genki chap 122 10/10/2014 18:37

Ganbare Genki chap 121 10/10/2014 18:37

Ganbare Genki chap 120 10/10/2014 18:37

Ganbare Genki chap 119 10/10/2014 18:37

Ganbare Genki chap 118 10/10/2014 18:34

Ganbare Genki chap 117 10/10/2014 18:34

Ganbare Genki chap 116 10/10/2014 18:34

Ganbare Genki chap 115 10/10/2014 18:34

Ganbare Genki chap 114 10/10/2014 18:34

Ganbare Genki chap 113 10/10/2014 18:34

Ganbare Genki chap 112 10/10/2014 18:33

Ganbare Genki chap 111 10/10/2014 18:33

Ganbare Genki chap 110 10/10/2014 16:16

Ganbare Genki chap 109 10/10/2014 16:16

Ganbare Genki chap 108 10/10/2014 16:16

Ganbare Genki chap 107 10/10/2014 16:16

Ganbare Genki chap 106 10/10/2014 16:15

Ganbare Genki chap 105 10/10/2014 16:15

Ganbare Genki chap 104 10/10/2014 16:15

Ganbare Genki chap 103 10/10/2014 16:15

Ganbare Genki chap 102 10/10/2014 16:14

Ganbare Genki chap 101 10/10/2014 16:14

Ganbare Genki chap 100 10/10/2014 16:14

Ganbare Genki chap 99 10/10/2014 16:13

Ganbare Genki chap 98 10/10/2014 16:12

Ganbare Genki chap 97 10/10/2014 16:12

Ganbare Genki chap 96 10/10/2014 16:12

Ganbare Genki chap 95 10/10/2014 16:12

Ganbare Genki chap 94 10/10/2014 16:12

Ganbare Genki chap 93 10/10/2014 16:10

Ganbare Genki chap 92 10/10/2014 16:10

Ganbare Genki chap 91 10/10/2014 16:10

Ganbare Genki chap 90 10/10/2014 16:09

Ganbare Genki chap 89 10/10/2014 16:09

Ganbare Genki chap 88 10/10/2014 16:08

Ganbare Genki chap 87 10/10/2014 16:07

Ganbare Genki chap 86 10/10/2014 16:06

Ganbare Genki chap 85 10/10/2014 16:06

Ganbare Genki chap 84 10/10/2014 16:06

Ganbare Genki chap 83 10/10/2014 16:06

Ganbare Genki chap 82 10/10/2014 16:05

Ganbare Genki chap 81 10/10/2014 16:05

Ganbare Genki chap 80 10/10/2014 16:05

Ganbare Genki chap 79 10/10/2014 16:05

Ganbare Genki chap 78 10/10/2014 16:05

Ganbare Genki chap 77 10/10/2014 16:04

Ganbare Genki chap 76 10/10/2014 16:04

Ganbare Genki chap 75 10/10/2014 16:04

Ganbare Genki chap 74 10/10/2014 16:04

Ganbare Genki chap 73 10/10/2014 16:04

Ganbare Genki chap 72 10/10/2014 16:03

Ganbare Genki chap 71 10/10/2014 16:03

Ganbare Genki chap 70 10/10/2014 16:02

Ganbare Genki chap 69 10/10/2014 16:02

Ganbare Genki chap 68 10/10/2014 16:02

Ganbare Genki chap 67 10/10/2014 16:01

Ganbare Genki chap 66 10/10/2014 16:01

Ganbare Genki chap 65 10/10/2014 16:01

Ganbare Genki chap 64 10/10/2014 16:01

Ganbare Genki chap 63 10/10/2014 16:01

Ganbare Genki chap 62 10/10/2014 16:00

Ganbare Genki chap 61 10/10/2014 15:56

Ganbare Genki chap 60 10/10/2014 15:55

Ganbare Genki chap 59 10/10/2014 15:55

Ganbare Genki chap 58 10/10/2014 15:54

Ganbare Genki chap 57 10/10/2014 15:54

Ganbare Genki chap 56 10/10/2014 15:54

Ganbare Genki chap 55 10/10/2014 15:53

Ganbare Genki chap 54 10/10/2014 15:51

Ganbare Genki chap 53 10/10/2014 15:51

Ganbare Genki chap 52 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 51 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 50 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 49 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 48 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 47 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 46 10/10/2014 15:50

Ganbare Genki chap 45 10/10/2014 15:49

Ganbare Genki chap 44 10/10/2014 15:49

Ganbare Genki chap 43 10/10/2014 15:49

Ganbare Genki chap 42 10/10/2014 15:48

Ganbare Genki chap 41 10/10/2014 15:48

Ganbare Genki chap 40 10/10/2014 15:47

Ganbare Genki chap 39 10/10/2014 15:47

Ganbare Genki chap 38 10/10/2014 15:47

Ganbare Genki chap 37 10/10/2014 15:47

Ganbare Genki chap 36 10/10/2014 15:47

Ganbare Genki chap 35 10/10/2014 15:47

Ganbare Genki chap 34 10/10/2014 15:46

Ganbare Genki chap 33 10/10/2014 15:46

Ganbare Genki chap 32 10/10/2014 15:46

Ganbare Genki chap 31 10/10/2014 15:45

Ganbare Genki chap 30 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 29 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 28 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 27 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 26 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 25 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 24 10/10/2014 15:42

Ganbare Genki chap 23 10/10/2014 15:43

Ganbare Genki chap 22 10/10/2014 15:42

Ganbare Genki chap 21 10/10/2014 15:41

Ganbare Genki chap 20 10/10/2014 15:41

Ganbare Genki chap 19 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 18 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 17 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 16 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 15 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 14 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 13 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 12 10/10/2014 15:40

Ganbare Genki chap 11 10/10/2014 15:39

Ganbare Genki chap 10 30/12/2013 00:02

Ganbare Genki chap 9 25/12/2013 12:42

Ganbare Genki chap 8 25/12/2013 12:41

Ganbare Genki chap 7 25/12/2013 12:41

Ganbare Genki chap 6 09/10/2013 16:15

Ganbare Genki chap 5 08/10/2013 16:46

Ganbare Genki chap 4 08/10/2013 16:46

Ganbare Genki chap 3 08/10/2013 16:46

Ganbare Genki chap 2 17/08/2013 13:30

Ganbare Genki chap 1 13/08/2013 18:38

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Hôn Cánh Hoa Yêu update chap 12 End
  • truyện tranh Đôi Cánh ỷ Thiên - Iten No Tsubasa update chap 18 End
  • truyện tranh Bí Mật Tình Báo -ICA update  chap 9 ~ 17
  • truyện tranh Pháp Sư Trừ Tà
  • truyện tranh Kẻ Đồng Hành ~ Partner ~ update chap 24 End
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...