Đại Thánh Vương update chap 157 - END

truyện tranh Đại Thánh Vương
SƠ LƯỢC

Tây Du Kí - một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - tác phẩm đã đi vào lòng người đọc qua hàng trăm năm, nay xuất hiện với hình thức mới:truyện tranh. Vẫn là hành trình thỉnh kinh đầy nguy hiểm của 4 thầy trò, nhưng nội dung đã được hư cấu logic hơn,hợp lí hơn. Các nhân vật có nhiều đất diễn hơn, được khắc họa rõ nét, sống động hơn, thay vì quá phụ thuộc vào Tôn Ngộ Không như nguyên tác. Kết hợp với nét vẽ điêu luyện, phong cách dùng màu mạnh mẽ của Khưu Phúc Long sẽ đem lại cho các bạn một Đại Thánh Vương với trải nghiệm hoàn toàn mới.

Tên khác: The Great Saint King; Dàshèng wáng

Tác giả: Khưu Phúc Long

Nguồn: Homeviet.org + Comicvn

Thể loại: Action Adventure Comedy Historical Manhua Martial Arts Fantasy

Đăng bởi: hoang thien Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: pham hoang thien

Số lượt xem: 1395197 Theo dõi: 375

Update: 22/02/2020 20:01

TỔNG HỢP (157 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Thánh Vương chap 157 30/03/2012 22:37

Đại Thánh Vương chap 156 30/03/2012 22:37

Đại Thánh Vương chap 155 30/03/2012 22:37

Đại Thánh Vương chap 154 28/03/2012 23:12

Đại Thánh Vương chap 153 28/03/2012 23:11

Đại Thánh Vương chap 152 28/03/2012 23:11

Đại Thánh Vương chap 151 28/03/2012 23:10

Đại Thánh Vương chap 150 26/03/2012 23:01

Đại Thánh Vương chap 149 26/03/2012 23:01

Đại Thánh Vương chap 148 26/03/2012 23:01

Đại Thánh Vương chap 147 26/03/2012 23:01

Đại Thánh Vương chap 146 26/03/2012 23:01

Đại Thánh Vương chap 145 22/03/2012 23:10

Đại Thánh Vương chap 144 22/03/2012 23:10

Đại Thánh Vương chap 143 22/03/2012 23:10

Đại Thánh Vương chap 142 22/03/2012 23:09

Đại Thánh Vương chap 141 22/03/2012 23:09

Đại Thánh Vương chap 140 22/03/2012 23:09

Đại Thánh Vương chap 139 22/03/2012 23:08

Đại Thánh Vương chap 138 22/03/2012 23:08

Đại Thánh Vương chap 137 22/03/2012 23:08

Đại Thánh Vương chap 136 22/03/2012 23:07

Đại Thánh Vương chap 135 22/03/2012 17:30

Đại Thánh Vương chap 134 22/03/2012 17:30

Đại Thánh Vương chap 133 22/03/2012 17:29

Đại Thánh Vương chap 132 22/03/2012 17:29

Đại Thánh Vương chap 131 22/03/2012 17:29

Đại Thánh Vương chap 130 20/03/2012 21:49

Đại Thánh Vương chap 129 20/03/2012 21:49

Đại Thánh Vương chap 128 20/03/2012 21:49

Đại Thánh Vương chap 127 20/03/2012 21:48

Đại Thánh Vương chap 126 20/03/2012 21:48

Đại Thánh Vương chap 125 20/03/2012 21:48

Đại Thánh Vương chap 124 20/03/2012 21:47

Đại Thánh Vương chap 123 20/03/2012 21:47

Đại Thánh Vương chap 122 20/03/2012 21:47

Đại Thánh Vương chap 121 20/03/2012 21:47

Đại Thánh Vương chap 120 19/03/2012 23:53

Đại Thánh Vương chap 119 19/03/2012 23:52

Đại Thánh Vương chap 118 19/03/2012 23:52

Đại Thánh Vương chap 117 19/03/2012 23:52

Đại Thánh Vương chap 116 19/03/2012 23:52

Đại Thánh Vương chap 115 19/03/2012 23:51

Đại Thánh Vương chap 114 19/03/2012 23:51

Đại Thánh Vương chap 113 19/03/2012 23:51

Đại Thánh Vương chap 112 19/03/2012 23:51

Đại Thánh Vương chap 111 19/03/2012 23:51

Đại Thánh Vương chap 110 19/03/2012 00:02

Đại Thánh Vương chap 109 19/03/2012 00:02

Đại Thánh Vương chap 108 19/03/2012 00:02

Đại Thánh Vương chap 107 19/03/2012 00:01

Đại Thánh Vương chap 106 19/03/2012 00:01

Đại Thánh Vương chap 105 19/03/2012 00:01

Đại Thánh Vương chap 104 19/03/2012 00:01

Đại Thánh Vương chap 103 19/03/2012 00:01

Đại Thánh Vương chap 102 19/03/2012 00:00

Đại Thánh Vương chap 101 19/03/2012 00:00

Đại Thánh Vương chap 100 17/03/2012 22:45

Đại Thánh Vương chap 99 17/03/2012 22:45

Đại Thánh Vương chap 98 17/03/2012 22:45

Đại Thánh Vương chap 97 17/03/2012 22:45

Đại Thánh Vương chap 96 17/03/2012 22:45

Đại Thánh Vương chap 95 17/03/2012 22:44

Đại Thánh Vương chap 94 17/03/2012 22:44

Đại Thánh Vương chap 93 17/03/2012 22:43

Đại Thánh Vương chap 92 17/03/2012 22:43

Đại Thánh Vương chap 91 17/03/2012 22:43

Đại Thánh Vương chap 90 16/03/2012 23:35

Đại Thánh Vương chap 89 16/03/2012 23:35

Đại Thánh Vương chap 88 16/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 87 16/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 86 16/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 85 16/03/2012 23:33

Đại Thánh Vương chap 84 16/03/2012 23:33

Đại Thánh Vương chap 83 16/03/2012 23:33

Đại Thánh Vương chap 82 16/03/2012 23:33

Đại Thánh Vương chap 81 16/03/2012 23:33

Đại Thánh Vương chap 80 15/03/2012 23:59

Đại Thánh Vương chap 79 15/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 78 15/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 77 15/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 76 15/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 75 15/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 74 15/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 73 15/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 72 15/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 71 15/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 70 14/03/2012 23:59

Đại Thánh Vương chap 69 14/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 68 14/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 67 14/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 66 14/03/2012 23:58

Đại Thánh Vương chap 65 14/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 64 14/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 63 14/03/2012 23:57

Đại Thánh Vương chap 62 14/03/2012 23:56

Đại Thánh Vương chap 61 14/03/2012 23:56

Đại Thánh Vương chap 60 13/03/2012 17:37

Đại Thánh Vương chap 59 13/03/2012 17:37

Đại Thánh Vương chap 58 13/03/2012 17:36

Đại Thánh Vương chap 57 13/03/2012 17:36

Đại Thánh Vương chap 56 13/03/2012 17:36

Đại Thánh Vương chap 55 11/03/2012 16:32

Đại Thánh Vương chap 54 11/03/2012 16:32

Đại Thánh Vương chap 53 11/03/2012 16:31

Đại Thánh Vương chap 52 11/03/2012 16:31

Đại Thánh Vương chap 51 11/03/2012 16:31

Đại Thánh Vương chap 50 11/03/2012 16:31

Đại Thánh Vương chap 49 11/03/2012 16:30

Đại Thánh Vương chap 48 11/03/2012 16:30

Đại Thánh Vương chap 47 11/03/2012 16:30

Đại Thánh Vương chap 46 11/03/2012 16:30

Đại Thánh Vương chap 45 10/03/2012 18:02

Đại Thánh Vương chap 44 10/03/2012 18:02

Đại Thánh Vương chap 43 10/03/2012 18:02

Đại Thánh Vương chap 42 10/03/2012 18:02

Đại Thánh Vương chap 41 10/03/2012 18:02

Đại Thánh Vương chap 40 10/03/2012 18:01

Đại Thánh Vương chap 39 10/03/2012 18:01

Đại Thánh Vương chap 38 10/03/2012 18:01

Đại Thánh Vương chap 37 10/03/2012 18:01

Đại Thánh Vương chap 36 10/03/2012 18:01

Đại Thánh Vương chap 35 08/03/2012 22:09

Đại Thánh Vương chap 34 08/03/2012 22:09

Đại Thánh Vương chap 33 08/03/2012 22:09

Đại Thánh Vương chap 32 08/03/2012 22:08

Đại Thánh Vương chap 31 08/03/2012 22:08

Đại Thánh Vương chap 30 08/03/2012 22:08

Đại Thánh Vương chap 29 08/03/2012 22:08

Đại Thánh Vương chap 28 08/03/2012 22:08

Đại Thánh Vương chap 27 06/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 26 06/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 25 06/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 24 06/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 23 06/03/2012 23:34

Đại Thánh Vương chap 22 05/03/2012 21:25

Đại Thánh Vương chap 21 05/03/2012 21:24

Đại Thánh Vương chap 20 05/03/2012 21:24

Đại Thánh Vương chap 19 05/03/2012 21:24

Đại Thánh Vương chap 18 05/03/2012 21:24

Đại Thánh Vương chap 17 05/03/2012 21:24

Đại Thánh Vương chap 16 02/03/2012 11:29

Đại Thánh Vương chap 15 02/03/2012 11:29

Đại Thánh Vương chap 14 02/03/2012 11:28

Đại Thánh Vương chap 13 02/03/2012 11:28

Đại Thánh Vương chap 12 02/03/2012 11:28

Đại Thánh Vương chap 11 02/03/2012 11:27

Đại Thánh Vương chap 10 02/03/2012 11:27

Đại Thánh Vương chap 9 29/02/2012 21:53

Đại Thánh Vương chap 8 29/02/2012 21:53

Đại Thánh Vương chap 7 29/02/2012 21:53

Đại Thánh Vương chap 6 29/02/2012 21:40

Đại Thánh Vương chap 5 29/02/2012 21:52

Đại Thánh Vương chap 4 29/02/2012 18:06

Đại Thánh Vương chap 3 29/02/2012 01:05

Đại Thánh Vương chap 2 29/02/2012 01:05

Đại Thánh Vương chap 1 29/02/2012 01:04

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh 13. One shot-Complete
  • truyện tranh I''s update fix chap 1-123
  • truyện tranh Yuna (một one shot tuyệt vời)
  • truyện tranh boku no idol update after story - Full-Funny
  • truyện tranh KimiKiss - Various Heroines update chap 42->45-complete
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!