Tác giả HINO Hideshi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Comics Underground Japan 4 22.296 12

2. Lullbabies From Hell 4 27.176 9

3. The Bug Boy 6 118.440 38