Tác giả Jeon Geuk-Jin

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Hiệp khách giang hồ (bản dịch hay) 34 593.822 67

2. The Breaker New Waves 203 13.557.799 7.142

3. Trinity Wonder 103 1.118.178 490