Tác giả Ôn Nhật Lương

Có 16 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Á CHÂU HÙNG SƯ 10 71.552 1

2. Hắc Báo Liệt Truyện 20 55.247 6

3. Hải Hổ I 48 122.163 3

4. Hải Hổ II 48 103.485 12

5. Hải Hổ III 48 95.696 17

6. Nhật Ký Sát Thủ 4 51.547 38

7. Phong Lôi 40 58.384 0

8. THE GREAT HELMSMAN (TẬP KẾT HIỆU) 7 2.578 0

9. THIÊN SÁT CUỒNG ĐAO 6 2.839 0

10. Võ thần 299 1.012.845 15

11. Võ Thần Chung Cực 88 191.288 14

12. Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục 50 144.171 3

13. Võ thần ngoại truyện 14 25.669 6

14. Võ Thần Phi Thiên 60 133.255 2

15. Võ Thần Phượng Hoàng 138 280.331 5

16. VÕ THẦN THIÊN KIẾP 1 2.901 1