Võ thần

truyện tranh Võ thần
SƠ LƯỢC
Lời Dẫn Của Nhóm Dịch :
"Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất.
Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ "

 

Tác giả: Ôn Nhật Lương Đặng Chí Huy

Nguồn: Comicvn.net

Nhóm dịch: Comicvn.net

Thể loại: Comic

Đăng bởi: ghost_1102 Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1073413 Theo dõi: 134

Update: 16/10/2020 07:45TỔNG HỢP (299 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Võ thần Hoi 300 25/04/2012 19:19

Võ thần Hoi 299 25/04/2012 19:19

Võ thần Hoi 298 25/04/2012 19:19

Võ thần Hoi 297 25/04/2012 19:19

Võ thần Hoi 296 25/04/2012 19:18

Võ thần Hoi 295 25/04/2012 19:18

Võ thần Hoi 294 25/04/2012 19:17

Võ thần Hoi 293 25/04/2012 19:17

Võ thần Hoi 292 25/04/2012 19:17

Võ thần Hoi 291 25/04/2012 19:17

Võ thần Hoi 290 25/04/2012 19:16

Võ thần Hoi 289 25/04/2012 19:16

Võ thần Hoi 288 25/04/2012 19:16

Võ thần Hoi 287 25/04/2012 19:15

Võ thần Hoi 286 25/04/2012 19:15

Võ thần Hoi 285 25/04/2012 19:14

Võ thần Hoi 284 25/04/2012 19:14

Võ thần Hoi 283 25/04/2012 19:13

Võ thần Hoi 282 25/04/2012 19:13

Võ thần Hoi 281 25/04/2012 19:13

Võ thần Hoi 280 25/04/2012 19:12

Võ thần Hoi 279 25/04/2012 19:12

Võ thần Hoi 278 25/04/2012 19:12

Võ thần Hoi 277 25/04/2012 19:12

Võ thần Hoi 276 25/04/2012 19:11

Võ thần Hoi 275 25/04/2012 19:11

Võ thần Hoi 274 25/04/2012 19:11

Võ thần Hoi 273 25/04/2012 19:10

Võ thần Hoi 272 25/04/2012 19:10

Võ thần Hoi 271 25/04/2012 19:10

Võ thần Hoi 270 25/04/2012 19:10

Võ thần Hoi 269 25/04/2012 19:09

Võ thần Hoi 268 25/04/2012 19:09

Võ thần Hoi 267 25/04/2012 19:08

Võ thần Hoi 266 25/04/2012 19:08

Võ thần Hoi 265 25/04/2012 19:07

Võ thần Hoi 264 25/04/2012 19:07

Võ thần Hoi 263 25/04/2012 19:06

Võ thần Hoi 262 25/04/2012 19:06

Võ thần Hoi 261 25/04/2012 19:05

Võ thần Hoi 260 25/04/2012 19:05

Võ thần Hoi 259 25/04/2012 19:05

Võ thần Hoi 258 25/04/2012 19:04

Võ thần Hoi 257 25/04/2012 19:04

Võ thần Hoi 256 25/04/2012 19:04

Võ thần Hoi 255 25/04/2012 19:04

Võ thần Hoi 254 25/04/2012 19:03

Võ thần Hoi 253 25/04/2012 19:03

Võ thần Hoi 252 25/04/2012 19:02

Võ thần Hoi 251 25/04/2012 19:02

Võ thần Hoi 250 25/04/2012 19:01

Võ thần Hoi 249 25/04/2012 19:01

Võ thần Hoi 248 25/04/2012 19:01

Võ thần Hoi 247 25/04/2012 19:00

Võ thần Hoi 246 25/04/2012 19:00

Võ thần Hoi 245 25/04/2012 18:59

Võ thần Hoi 244 25/04/2012 18:59

Võ thần Hoi 243 25/04/2012 18:59

Võ thần Hoi 242 25/04/2012 18:58

Võ thần Hoi 241 25/04/2012 18:58

Võ thần Hoi 240 25/04/2012 18:58

Võ thần Hoi 239 25/04/2012 18:57

Võ thần Hoi 238 25/04/2012 18:57

Võ thần Hoi 237 25/04/2012 18:57

Võ thần Hoi 236 25/04/2012 18:56

Võ thần Hoi 235 25/04/2012 18:56

Võ thần Hoi 234 25/04/2012 18:56

Võ thần Hoi 233 25/04/2012 18:56

Võ thần Hoi 232 25/04/2012 18:55

Võ thần Hoi 231 25/04/2012 18:55

Võ thần Hoi 230 25/04/2012 18:50

Võ thần Hoi 229 25/04/2012 18:49

Võ thần Hoi 228 25/04/2012 18:49

Võ thần Hoi 227 25/04/2012 18:49

Võ thần Hoi 226 25/04/2012 18:48

Võ thần Hoi 225 25/04/2012 18:48

Võ thần Hoi 224 25/04/2012 18:48

Võ thần Hoi 223 25/04/2012 18:48

Võ thần Hoi 222 25/04/2012 18:47

Võ thần Hoi 221 25/04/2012 18:47

Võ thần Hoi 220 25/04/2012 18:21

Võ thần Hoi 219 25/04/2012 18:21

Võ thần Hoi 218 25/04/2012 18:21

Võ thần Hoi 217 25/04/2012 18:21

Võ thần Hoi 216 25/04/2012 18:20

Võ thần Hoi 215 25/04/2012 18:20

Võ thần Hoi 214 25/04/2012 18:20

Võ thần Hoi 213 25/04/2012 18:19

Võ thần Hoi 212 25/04/2012 18:19

Võ thần Hoi 211 25/04/2012 18:17

Võ thần Hoi 210 25/04/2012 18:17

Võ thần Hoi 209 25/04/2012 18:17

Võ thần Hoi 208 25/04/2012 18:16

Võ thần Hoi 207 25/04/2012 18:16

Võ thần Hoi 206 25/04/2012 18:15

Võ thần Hoi 205 25/04/2012 18:15

Võ thần Hoi 204 25/04/2012 18:15

Võ thần Hoi 203 25/04/2012 18:15

Võ thần Hoi 202 25/04/2012 18:14

Võ thần Hoi 201 25/04/2012 18:14

Võ thần Hoi 200 25/04/2012 18:14

Võ thần Hoi 199 25/04/2012 18:13

Võ thần Hoi 198 25/04/2012 18:12

Võ thần Hoi 197 25/04/2012 18:12

Võ thần Hoi 196 25/04/2012 18:12

Võ thần Hoi 195 25/04/2012 18:12

Võ thần Hoi 194 25/04/2012 18:11

Võ thần Hoi 193 25/04/2012 18:11

Võ thần Hoi 192 25/04/2012 18:11

Võ thần Hoi 191 25/04/2012 18:11

Võ thần Hoi 190 25/04/2012 18:10

Võ thần Hoi 189 25/04/2012 18:10

Võ thần Hoi 188 25/04/2012 18:10

Võ thần Hoi 187 25/04/2012 18:09

Võ thần Hoi 186 25/04/2012 18:09

Võ thần Hoi 185 25/04/2012 18:09

Võ thần Hoi 184 25/04/2012 18:09

Võ thần Hoi 183 25/04/2012 18:08

Võ thần Hoi 182 25/04/2012 18:08

Võ thần Hoi 181 25/04/2012 18:08

Võ thần Hoi 180 25/04/2012 18:07

Võ thần Hoi 179 25/04/2012 18:07

Võ thần Hoi 178 25/04/2012 18:07

Võ thần Hoi 177 25/04/2012 18:07

Võ thần Hoi 176 25/04/2012 18:06

Võ thần Hoi 175 25/04/2012 18:05

Võ thần Hoi 174 25/04/2012 18:05

Võ thần Hoi 173 25/04/2012 18:04

Võ thần Hoi 172 25/04/2012 18:04

Võ thần Hoi 171 25/04/2012 18:04

Võ thần Hoi 170 25/04/2012 18:03

Võ thần Hoi 169 25/04/2012 18:03

Võ thần Hoi 168 25/04/2012 18:03

Võ thần Hoi 167 25/04/2012 18:03

Võ thần Hoi 166 25/04/2012 18:02

Võ thần Hoi 165 25/04/2012 18:02

Võ thần Hoi 164 25/04/2012 18:02

Võ thần Hoi 163 25/04/2012 18:02

Võ thần Hoi 162 25/04/2012 18:01

Võ thần Hoi 161 25/04/2012 18:01

Võ thần Hoi 160 25/04/2012 18:01

Võ thần Hoi 159 25/04/2012 18:00

Võ thần Hoi 158 25/04/2012 18:00

Võ thần Hoi 157 25/04/2012 18:00

Võ thần Hoi 156 25/04/2012 17:59

Võ thần Hoi 155 25/04/2012 17:59

Võ thần Hoi 154 25/04/2012 17:59

Võ thần Hoi 153 25/04/2012 17:59

Võ thần Hoi 152 25/04/2012 17:58

Võ thần Hoi 151 25/04/2012 17:58

Võ thần Hoi 150 25/04/2012 17:58

Võ thần Hoi 149 25/04/2012 17:57

Võ thần Hoi 148 25/04/2012 17:57

Võ thần Hoi 147 25/04/2012 17:57

Võ thần Hoi 146 25/04/2012 17:56

Võ thần Hoi 145 25/04/2012 17:56

Võ thần Hoi 144 25/04/2012 17:56

Võ thần Hoi 143 25/04/2012 17:56

Võ thần Hoi 142 25/04/2012 17:55

Võ thần Hoi 141 25/04/2012 17:55

Võ thần Hoi 140 25/04/2012 17:55

Võ thần Hoi 139 25/04/2012 17:55

Võ thần Hoi 138 25/04/2012 17:54

Võ thần Hoi 137 25/04/2012 17:54

Võ thần Hoi 136 25/04/2012 17:54

Võ thần Hoi 135 25/04/2012 17:53

Võ thần Hoi 134 25/04/2012 17:53

Võ thần Hoi 133 25/04/2012 17:53

Võ thần Hoi 132 25/04/2012 17:52

Võ thần Hoi 131 25/04/2012 17:52

Võ thần Hoi 130 25/04/2012 17:52

Võ thần Hoi 129 25/04/2012 17:52

Võ thần Hoi 128 25/04/2012 17:51

Võ thần Hoi 127 25/04/2012 17:51

Võ thần Hoi 126 25/04/2012 17:51

Võ thần Hoi 125 25/04/2012 17:50

Võ thần Hoi 124 25/04/2012 17:50

Võ thần Hoi 123 25/04/2012 17:50

Võ thần Hoi 121 25/04/2012 17:49

Võ thần Hoi 120 25/04/2012 17:48

Võ thần Hoi 119 25/04/2012 17:48

Võ thần Hoi 118 25/04/2012 17:47

Võ thần Hoi 117 25/04/2012 17:47

Võ thần Hoi 116 25/04/2012 17:47

Võ thần Hoi 115 15/04/2012 21:56 Download

Võ thần Hoi 114 15/04/2012 21:56 Download

Võ thần Hoi 113 15/04/2012 21:55 Download

Võ thần Hoi 112 15/04/2012 21:55 Download

Võ thần Hoi 111 15/04/2012 21:54 Download

Võ thần Hoi 110 15/04/2012 21:52 Download

Võ thần Hoi 109 15/04/2012 21:51 Download

Võ thần Hoi 108 15/04/2012 21:50 Download

Võ thần Hoi 107 15/04/2012 21:50 Download

Võ thần Hoi 106 15/04/2012 21:49 Download

Võ thần Hoi 105 15/04/2012 21:49 Download

Võ thần Hoi 104 15/04/2012 21:49 Download

Võ thần Hoi 103 15/04/2012 21:48 Download

Võ thần Hoi 102 15/04/2012 21:47 Download

Võ thần Hoi 101 15/04/2012 21:47 Download

Võ thần Hoi 100 15/04/2012 21:46 Download

Võ thần Hoi 099 15/04/2012 21:46 Download

Võ thần Hoi 098 15/04/2012 21:45 Download

Võ thần Hoi 097 15/04/2012 21:45 Download

Võ thần Hoi 096 15/04/2012 21:44 Download

Võ thần Hoi 095 15/04/2012 21:44 Download

Võ thần Hoi 094 15/04/2012 21:31 Download

Võ thần Hoi 093 15/04/2012 21:29 Download

Võ thần Hoi 092 15/04/2012 21:28 Download

Võ thần Hoi 091 15/04/2012 21:27 Download

Võ thần Hoi 090 15/04/2012 21:26 Download

Võ thần Hoi 089 15/04/2012 21:23 Download

Võ thần Hoi 088 15/04/2012 21:20 Download

Võ thần Hoi 087 15/04/2012 21:19 Download

Võ thần Hoi 086 15/04/2012 21:19 Download

Võ thần Hoi 085 15/04/2012 21:18 Download

Võ thần Hoi 084 15/04/2012 21:14 Download

Võ thần Hoi 083 15/04/2012 21:13 Download

Võ thần Hoi 082 15/04/2012 21:12 Download

Võ thần Hoi 081 15/04/2012 21:11 Download

Võ thần Hoi 080 15/04/2012 21:11 Download

Võ thần Hoi 079 15/04/2012 21:11 Download

Võ thần Hoi 078 15/04/2012 21:10 Download

Võ thần Hoi 077 15/04/2012 21:09 Download

Võ thần Hoi 076 15/04/2012 21:08 Download

Võ thần Hoi 075 15/04/2012 21:08 Download

Võ thần Hoi 074 15/04/2012 21:07 Download

Võ thần Hoi 073 15/04/2012 21:07 Download

Võ thần Hoi 072 15/04/2012 21:06 Download

Võ thần Hoi 071 15/04/2012 21:04 Download

Võ thần Hoi 070 15/04/2012 21:00 Download

Võ thần Hoi 069 15/04/2012 20:59 Download

Võ thần Hoi 068 15/04/2012 20:59 Download

Võ thần Hoi 067 15/04/2012 20:57 Download

Võ thần Hoi 066 15/04/2012 20:57 Download

Võ thần Hoi 065 15/04/2012 20:56 Download

Võ thần Hoi 064 15/04/2012 20:55 Download

Võ thần Hoi 063 15/04/2012 20:54 Download

Võ thần Hoi 062 15/04/2012 20:53 Download

Võ thần Hoi 061 15/04/2012 20:53 Download

Võ thần Hoi 060 15/04/2012 20:52 Download

Võ thần Hoi 059 15/04/2012 20:51 Download

Võ thần Hoi 058 15/04/2012 20:51 Download

Võ thần Hoi 057 15/04/2012 20:50 Download

Võ thần Hoi 056 15/04/2012 20:50 Download

Võ thần Hoi 055 15/04/2012 20:49 Download

Võ thần Hoi 054 15/04/2012 20:48 Download

Võ thần Hoi 053 15/04/2012 20:48 Download

Võ thần Hoi 052 15/04/2012 20:47 Download

Võ thần Hoi 051 15/04/2012 20:47 Download

Võ thần Hoi 050 15/04/2012 20:46 Download

Võ thần Hoi 049 15/04/2012 20:45 Download

Võ thần Hoi 048 15/04/2012 20:45 Download

Võ thần Hoi 047 15/04/2012 20:44 Download

Võ thần Hoi 046 15/04/2012 20:43 Download

Võ thần Hoi 045 15/04/2012 20:42 Download

Võ thần Hoi 044 15/04/2012 20:42 Download

Võ thần Hoi 043 15/04/2012 20:41 Download

Võ thần Hoi 042 15/04/2012 20:40 Download

Võ thần Hoi 041 15/04/2012 20:40 Download

Võ thần Hoi 040 15/04/2012 20:40 Download

Võ thần Hoi 039 15/04/2012 20:39 Download

Võ thần Hoi 038 15/04/2012 20:38 Download

Võ thần Hoi 037 15/04/2012 20:38 Download

Võ thần Hoi 036 15/04/2012 20:37 Download

Võ thần Hoi 035 15/04/2012 20:30 Download

Võ thần Hoi 034 15/04/2012 20:30 Download

Võ thần Hoi 033 15/04/2012 20:29 Download

Võ thần Hoi 032 15/04/2012 20:29 Download

Võ thần Hoi 031 15/04/2012 20:28 Download

Võ thần Hoi 030 15/04/2012 20:27 Download

Võ thần Hoi 029 15/04/2012 20:27 Download

Võ thần Hoi 028 15/04/2012 20:15 Download

Võ thần Hoi 027 15/04/2012 20:14 Download

Võ thần Hoi 026 15/04/2012 20:13 Download

Võ thần Hoi 025 15/04/2012 20:13 Download

Võ thần Hoi 024 15/04/2012 20:12 Download

Võ thần Hoi 023 15/04/2012 20:12 Download

Võ thần Hoi 022 15/04/2012 20:11 Download

Võ thần Hoi 021 15/04/2012 20:11 Download

Võ thần Hoi 020 15/04/2012 20:10 Download

Võ thần Hoi 019 15/04/2012 20:10 Download

Võ thần Hoi 018 15/04/2012 20:09 Download

Võ thần Hoi 017 15/04/2012 20:08 Download

Võ thần Hoi 016 15/04/2012 20:08 Download

Võ thần Hoi 015 15/04/2012 20:07 Download

Võ thần Hoi 014 15/04/2012 20:07 Download

Võ thần Hoi 013 15/04/2012 20:06 Download

Võ thần Hoi 012 15/04/2012 20:06 Download

Võ thần Hoi 011 15/04/2012 20:05 Download

Võ thần Hoi 010 25/04/2012 17:40

Võ thần Hoi 009 25/04/2012 17:40

Võ thần Hoi 008 25/04/2012 17:40

Võ thần Hoi 007 25/04/2012 17:39

Võ thần Hoi 006 25/04/2012 17:39

Võ thần Hoi 005 25/04/2012 17:39

Võ thần Hoi 004 25/04/2012 17:39

Võ thần Hoi 003 25/04/2012 17:38

Võ thần Hoi 002 25/04/2012 17:38

Võ thần Chap 1 15/04/2012 20:37 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Tứ đại danh  bổ chap 224
  • truyện tranh A Fairy Tale for You 1 bộ truyện hay, đáng để anh em xem:D
  • truyện tranh Alive - The Final Evolution
  • truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên [>Update 12/07<] chapter 554
  • truyện tranh KUROSAGI [Full]
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!