Tứ đại danh bổ chap 224

truyện tranh Tứ đại danh  bổ
SƠ LƯỢC

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Tác giả: Ôn Thụy An , Tư Đồ Kiếm Kiều

Nguồn: Homeviet.org + Comicvn

Thể loại: Action Historical Manhua Martial Arts Seinen

Đăng bởi: ghost_1102 Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: hoang thien

Số lượt xem: 1052457 Theo dõi: 137

Update: 22/02/2020 20:04TỔNG HỢP (291 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tứ đại danh bổ Chapter 371 23/04/2012 15:50

Tứ đại danh bổ Chapter 370 23/04/2012 15:50

Tứ đại danh bổ Chapter 369 23/04/2012 15:49

Tứ đại danh bổ Chapter 368 23/04/2012 15:49

Tứ đại danh bổ Chapter 367 23/04/2012 15:49

Tứ đại danh bổ Chapter 366 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 365 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 364 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 363 23/04/2012 15:48

Tứ đại danh bổ Chapter 362 23/04/2012 15:47

Tứ đại danh bổ Chapter 361 23/04/2012 15:47

Tứ đại danh bổ Chapter 360 23/04/2012 15:47

Tứ đại danh bổ Chapter 359 23/04/2012 15:46

Tứ đại danh bổ Chapter 358 23/04/2012 15:46

Tứ đại danh bổ Chapter 357 23/04/2012 15:46

Tứ đại danh bổ Chapter 356 23/04/2012 15:45

Tứ đại danh bổ Chapter 355 23/04/2012 15:45

Tứ đại danh bổ Chapter 354 23/04/2012 15:44

Tứ đại danh bổ Chapter 353 23/04/2012 15:44

Tứ đại danh bổ Chapter 352 23/04/2012 15:44

Tứ đại danh bổ Chapter 351 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 350 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 349 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 348 23/04/2012 15:43

Tứ đại danh bổ Chapter 347 23/04/2012 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 346 23/04/2012 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 345 23/04/2012 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 344 23/04/2012 15:41

Tứ đại danh bổ Chapter 343 23/04/2012 15:41

Tứ đại danh bổ Chapter 342 23/04/2012 15:41

Tứ đại danh bổ Chapter 341 23/04/2012 15:40

Tứ đại danh bổ Chapter 340 23/04/2012 15:40

Tứ đại danh bổ Chapter 339 23/04/2012 15:39

Tứ đại danh bổ Chapter 338 23/04/2012 15:39

Tứ đại danh bổ Chapter 337 23/04/2012 15:39

Tứ đại danh bổ Chapter 336 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 335 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 334 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 333 23/04/2012 15:38

Tứ đại danh bổ Chapter 332 23/04/2012 10:32

Tứ đại danh bổ Chapter 331 23/04/2012 10:32

Tứ đại danh bổ Chapter 330 23/04/2012 10:31

Tứ đại danh bổ Chapter 329 23/04/2012 10:31

Tứ đại danh bổ Chapter 328 23/04/2012 10:31

Tứ đại danh bổ Chapter 327 23/04/2012 10:30

Tứ đại danh bổ Chapter 326 23/04/2012 10:30

Tứ đại danh bổ Chapter 325 23/04/2012 10:30

Tứ đại danh bổ Chapter 324 23/04/2012 10:29

Tứ đại danh bổ Chapter 322 23/04/2012 10:29

Tứ đại danh bổ Chapter 321 23/04/2012 10:27

Tứ đại danh bổ Chapter 320 23/04/2012 10:27

Tứ đại danh bổ Chapter 319 23/04/2012 10:18

Tứ đại danh bổ Chapter 318 23/04/2012 10:18

Tứ đại danh bổ Chapter 317 23/04/2012 10:17

Tứ đại danh bổ Chapter 316 23/04/2012 10:17

Tứ đại danh bổ Chapter 315 23/04/2012 10:17

Tứ đại danh bổ Chapter 314 23/04/2012 10:16

Tứ đại danh bổ Chapter 313 23/04/2012 10:16

Tứ đại danh bổ Chapter 312 23/04/2012 10:16

Tứ đại danh bổ Chapter 311 23/04/2012 10:15

Tứ đại danh bổ Chapter 310 23/04/2012 10:15

Tứ đại danh bổ Chapter 309 23/04/2012 10:15

Tứ đại danh bổ Chapter 308 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 307 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 306 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 305 23/04/2012 10:14

Tứ đại danh bổ Chapter 304 23/04/2012 10:13

Tứ đại danh bổ Chapter 303 23/04/2012 10:13

Tứ đại danh bổ Chapter 302 23/04/2012 10:13

Tứ đại danh bổ Chapter 301 23/04/2012 10:12

Tứ đại danh bổ Chapter 287 24/11/2015 00:26

Tứ đại danh bổ Chapter 286 23/05/2015 00:51

Tứ đại danh bổ Chapter 285 23/05/2015 00:51

Tứ đại danh bổ Chapter 284 15/05/2015 18:13

Tứ đại danh bổ Chapter 283 26/04/2015 02:12

Tứ đại danh bổ Chapter 282 26/04/2015 02:12

Tứ đại danh bổ Chapter 281 26/04/2015 02:12

Tứ đại danh bổ Chapter 280 30/10/2014 00:37

Tứ đại danh bổ Chapter 279 30/10/2014 00:37

Tứ đại danh bổ Chapter 278 30/10/2014 00:38

Tứ đại danh bổ Chapter 277 22/08/2014 12:55

Tứ đại danh bổ Chapter 276 17/07/2014 15:27

Tứ đại danh bổ chapter 275 11/07/2014 15:21

Tứ đại danh bổ chapter 273 27/06/2014 17:16

Tứ đại danh bổ chapter 272 18/06/2014 22:34

Tứ đại danh bổ chapter 271 18/06/2014 22:34

Tứ đại danh bổ Chapter 270 18/06/2014 22:33

Tứ đại danh bổ Chapter 269 18/06/2014 22:33

Tứ đại danh bổ Chapter 268 18/06/2014 22:33

Tứ đại danh bổ chapter 267 15/04/2014 21:33

Tứ đại danh bổ chapter 266 15/04/2014 15:47

Tứ đại danh bổ chapter 266 23/04/2014 21:46

Tứ đại danh bổ chapter 265 15/04/2014 15:47

Tứ đại danh bổ chapter 264 12/04/2014 22:07

Tứ đại danh bổ chapter 263 12/04/2014 22:07

Tứ đại danh bổ chapter 262 12/04/2014 22:07

Tứ đại danh bổ Chapter 260 23/04/2012 10:10

Tứ đại danh bổ Chapter 259 23/04/2012 10:09

Tứ đại danh bổ Chapter 258 23/04/2012 10:09

Tứ đại danh bổ Chapter 257 23/04/2012 10:09

Tứ đại danh bổ chapter 224 08/03/2016 20:59

Tứ đại danh bổ chapter 223 08/03/2016 19:40

Tứ đại danh bổ chapter 222 06/03/2016 22:51

Tứ đại danh bổ chapter 221 06/03/2016 22:52

Tứ đại danh bổ Chapter 220 23/04/2012 10:08

Tứ đại danh bổ Chapter 219 27/11/2012 12:48

Tứ đại danh bổ Chapter 218 23/04/2012 10:08

Tứ đại danh bổ Chapter 217 23/04/2012 10:08

Tứ đại danh bổ Chapter 216 27/11/2012 12:47

Tứ đại danh bổ Chapter 215 27/11/2012 12:46

Tứ đại danh bổ Chapter 214 23/04/2012 10:07

Tứ đại danh bổ Chapter 213 27/11/2012 12:46

Tứ đại danh bổ Chapter 212 23/04/2012 10:06

Tứ đại danh bổ Chapter 211 23/04/2012 10:06

Tứ đại danh bổ Chapter 210 23/04/2012 10:06

Tứ đại danh bổ Chapter 209 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 208 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 207 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 206 23/04/2012 10:05

Tứ đại danh bổ Chapter 205 23/04/2012 10:04

Tứ đại danh bổ Chapter 204 27/11/2012 12:42

Tứ đại danh bổ Chapter 203 27/11/2012 12:42

Tứ đại danh bổ Chapter 202 27/11/2012 12:41

Tứ đại danh bổ Chapter 201 27/11/2012 12:41

Tứ đại danh bổ Chapter 200 10/12/2015 18:18

Tứ đại danh bổ Chapter 199 09/12/2015 15:42

Tứ đại danh bổ Chapter 198 21/11/2015 23:35

Tứ đại danh bổ Chapter 197 21/11/2015 23:35

Tứ đại danh bổ Chapter 196 10/01/2013 12:35

Tứ đại danh bổ Chapter 195 10/12/2012 11:15

Tứ đại danh bổ Chapter 194 27/11/2012 12:33

Tứ đại danh bổ Chapter 193 27/11/2012 12:33

Tứ đại danh bổ Chapter 192 19/11/2012 20:23

Tứ đại danh bổ Chapter 191 19/11/2012 20:22

Tứ đại danh bổ Chapter 190 11/11/2012 16:35

Tứ đại danh bổ Chapter 189 10/11/2012 13:44

Tứ đại danh bổ Chapter 188 01/11/2012 17:04

Tứ đại danh bổ Chapter 187 01/11/2012 17:04

Tứ đại danh bổ Chapter 186 30/10/2012 12:32

Tứ đại danh bổ Chapter 185 23/04/2012 10:02

Tứ đại danh bổ Chapter 184 23/04/2012 10:00

Tứ đại danh bổ Chapter 183 23/04/2012 10:00

Tứ đại danh bổ Chapter 182 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 181 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 180 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 179 23/04/2012 09:59

Tứ đại danh bổ Chapter 178 23/04/2012 09:58

Tứ đại danh bổ Chapter 177 23/04/2012 09:58

Tứ đại danh bổ Chapter 176 23/04/2012 09:58

Tứ đại danh bổ Chapter 175 23/04/2012 09:57

Tứ đại danh bổ Chapter 174 23/04/2012 09:57

Tứ đại danh bổ Chapter 173 23/04/2012 09:57

Tứ đại danh bổ Chapter 172 23/04/2012 09:56

Tứ đại danh bổ Chapter 171 23/04/2012 09:56

Tứ đại danh bổ Chapter 170 23/04/2012 09:55

Tứ đại danh bổ Chapter 169 23/04/2012 09:55

Tứ đại danh bổ Chapter 168 23/04/2012 09:55

Tứ đại danh bổ Chapter 167 23/04/2012 09:54

Tứ đại danh bổ Chapter 166 23/04/2012 09:54

Tứ đại danh bổ Chapter 165 23/04/2012 09:54

Tứ đại danh bổ Chapter 164 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 163 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 162 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 161 23/04/2012 09:53

Tứ đại danh bổ Chapter 160 23/04/2012 09:52

Tứ đại danh bổ Chapter 159 23/04/2012 09:52

Tứ đại danh bổ Chapter 158 23/04/2012 09:52

Tứ đại danh bổ Chapter 157 23/04/2012 09:51

Tứ đại danh bổ Chapter 156 23/04/2012 09:51

Tứ đại danh bổ Chapter 155 23/04/2012 09:50

Tứ đại danh bổ Chapter 154 23/04/2012 09:50

Tứ đại danh bổ Chapter 153 23/04/2012 09:50

Tứ đại danh bổ Chapter 152 23/04/2012 09:49

Tứ đại danh bổ Chapter 151 23/04/2012 09:49

Tứ đại danh bổ Chapter 150 23/04/2012 09:49

Tứ đại danh bổ Chapter 149 23/04/2012 09:48

Tứ đại danh bổ Chapter 148 23/04/2012 09:48

Tứ đại danh bổ Chapter 147 23/04/2012 09:48

Tứ đại danh bổ Chapter 146 23/04/2012 09:47

Tứ đại danh bổ Chapter 145 23/04/2012 09:47

Tứ đại danh bổ Chapter 144 23/04/2012 09:47

Tứ đại danh bổ Chapter 143 23/04/2012 09:46

Tứ đại danh bổ Chapter 142 23/04/2012 09:46

Tứ đại danh bổ Chapter 141 23/04/2012 09:46

Tứ đại danh bổ Chapter 140 23/04/2012 09:45

Tứ đại danh bổ Chapter 139 23/04/2012 09:45

Tứ đại danh bổ Chapter 138 23/04/2012 09:45

Tứ đại danh bổ Chapter 137 23/04/2012 09:44

Tứ đại danh bổ Chapter 136 23/04/2012 09:44

Tứ đại danh bổ Chapter 135 23/04/2012 09:44

Tứ đại danh bổ Chapter 134 23/04/2012 09:43

Tứ đại danh bổ Chapter 133 23/04/2012 09:43

Tứ đại danh bổ Chapter 132 23/04/2012 09:43

Tứ đại danh bổ Chapter 131 23/04/2012 09:42

Tứ đại danh bổ Chapter 130 23/04/2012 09:42

Tứ đại danh bổ Chapter 129 23/04/2012 09:42

Tứ đại danh bổ Chapter 128 23/04/2012 09:41

Tứ đại danh bổ Chapter 127 23/04/2012 09:41

Tứ đại danh bổ Chapter 126 23/04/2012 09:41

Tứ đại danh bổ Chapter 125 23/04/2012 09:40

Tứ đại danh bổ Chapter 124 23/04/2012 09:40

Tứ đại danh bổ Chapter 123 23/04/2012 09:40

Tứ đại danh bổ Chapter 122 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 121 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 120 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 119 23/04/2012 09:39

Tứ đại danh bổ Chapter 118 23/04/2012 09:38

Tứ đại danh bổ Chapter 117 23/04/2012 09:38

Tứ đại danh bổ Chapter 116 23/04/2012 09:38

Tứ đại danh bổ Chapter 115 23/04/2012 09:37

Tứ đại danh bổ Chapter 114 23/04/2012 09:37

Tứ đại danh bổ Chapter 113 23/04/2012 09:37

Tứ đại danh bổ Chapter 112 23/04/2012 09:36

Tứ đại danh bổ Chapter 111 23/04/2012 09:36

Tứ đại danh bổ Chapter 110 23/04/2012 09:36

Tứ đại danh bổ Chapter 100 12/05/2015 05:52

Tứ đại danh bổ Chapter 99 12/05/2015 05:51

Tứ đại danh bổ Chapter 96 12/05/2015 05:52

Tứ đại danh bổ Chapter 94 12/05/2015 05:52

Tứ đại danh bổ Chapter 93 12/05/2015 05:51

Tứ đại danh bổ Chapter 92 12/05/2015 05:50

Tứ đại danh bổ Chapter 91 12/05/2015 05:50

Tứ đại danh bổ Chapter 90 12/05/2015 05:49

Tứ đại danh bổ Chapter 89 12/05/2015 05:49

Tứ đại danh bổ Chapter 88 12/05/2015 05:49

Tứ đại danh bổ Chapter 87 12/05/2015 05:48

Tứ đại danh bổ Chapter 86 12/05/2015 05:48

Tứ đại danh bổ Chapter 85 12/05/2015 05:47

Tứ đại danh bổ Chapter 83-84 12/05/2015 05:45

Tứ đại danh bổ Chapter 82 12/05/2015 05:48

Tứ đại danh bổ Chapter 81 12/05/2015 05:45

Tứ đại danh bổ Chapter 80 12/05/2015 05:46

Tứ đại danh bổ Chapter 79 12/05/2015 05:44

Tứ đại danh bổ Chapter 78 12/05/2015 05:44

Tứ đại danh bổ Chapter 76 12/05/2015 05:43

Tứ đại danh bổ Chapter 75 12/05/2015 05:42

Tứ đại danh bổ Chapter 74 12/05/2015 05:41

Tứ đại danh bổ Chapter 73 12/05/2015 05:42

Tứ đại danh bổ Chapter 72 12/05/2015 05:39

Tứ đại danh bổ Chapter 71 12/05/2015 05:38

Tứ đại danh bổ Chapter 70 12/05/2015 05:40

Tứ đại danh bổ Chapter 69 12/05/2015 05:40

Tứ đại danh bổ Chapter 68 12/05/2015 05:39

Tứ đại danh bổ Chapter 67 12/05/2015 05:39

Tứ đại danh bổ Chapter 66 12/05/2015 05:38

Tứ đại danh bổ Chapter 65 12/05/2015 05:35

Tứ đại danh bổ Chapter 64 27/11/2012 12:32

Tứ đại danh bổ Chapter 63 27/11/2012 12:32

Tứ đại danh bổ Chapter 62 27/11/2012 12:31

Tứ đại danh bổ Chapter 61 27/11/2012 12:31

Tứ đại danh bổ Chapter 60 27/11/2012 12:30

Tứ đại danh bổ Chapter 59 27/11/2012 12:29

Tứ đại danh bổ Chapter 58 27/11/2012 12:29

Tứ đại danh bổ Chapter 57 27/11/2012 12:29

Tứ đại danh bổ Chapter 56 27/11/2012 12:28

Tứ đại danh bổ Chapter 55 27/11/2012 12:28

Tứ đại danh bổ Chapter 54 27/11/2012 12:27

Tứ đại danh bổ Chapter 53 27/11/2012 12:27

Tứ đại danh bổ Chapter 52 27/11/2012 12:26

Tứ đại danh bổ Chapter 51 27/11/2012 12:25

Tứ đại danh bổ Chapter 46-50 19/11/2012 20:35

Tứ đại danh bổ Chapter 36-45 19/11/2012 20:33

Tứ đại danh bổ Chapter 30 23/04/2012 09:35

Tứ đại danh bổ Chapter 28-35 19/11/2012 20:31

Tứ đại danh bổ Chapter 27 19/11/2012 20:29

Tứ đại danh bổ Chapter 26 19/11/2012 20:28

Tứ đại danh bổ Chapter 25 19/11/2012 20:17

Tứ đại danh bổ Chapter 24 19/11/2012 20:14

Tứ đại danh bổ Chapter 23 19/11/2012 20:13

Tứ đại danh bổ Chapter 22 19/11/2012 20:11

Tứ đại danh bổ Chapter 21 19/11/2012 20:10

Tứ đại danh bổ Chapter 20 19/11/2012 20:08

Tứ đại danh bổ Chapter 19 19/11/2012 20:06

Tứ đại danh bổ Chapter 18 19/11/2012 20:05

Tứ đại danh bổ Chapter 17 19/11/2012 20:05

Tứ đại danh bổ Chapter 16 19/11/2012 20:04

Tứ đại danh bổ Chapter 15 15/11/2012 12:56

Tứ đại danh bổ Chapter 14 15/11/2012 12:55

Tứ đại danh bổ Chapter 13 15/11/2012 12:54

Tứ đại danh bổ Chapter 12 15/11/2012 12:54

Tứ đại danh bổ Chapter 11 15/11/2012 12:53

Tứ đại danh bổ Chapter 10 15/11/2012 12:52

Tứ đại danh bổ Chapter 9 15/11/2012 12:51

Tứ đại danh bổ Chapter 8 15/11/2012 12:50

Tứ đại danh bổ Chapter 7 15/11/2012 12:50

Tứ đại danh bổ Chapter 6 23/04/2012 09:35

Tứ đại danh bổ Chapter 5 23/04/2012 09:35

Tứ đại danh bổ Chapter 4 23/04/2012 09:34

Tứ đại danh bổ Chapter 3 23/04/2012 09:34

Tứ đại danh bổ Chapter 2 23/04/2012 09:34

Tứ đại danh bổ Chapter 1 13/03/2012 22:26

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh A Fairy Tale for You 1 bộ truyện hay, đáng để anh em xem:D
  • truyện tranh Alive - The Final Evolution
  • truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên [>Update 11/10<] chapter 558
  • truyện tranh Võ thần
  • truyện tranh KUROSAGI [Full]
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...