Tác giả Park Jin-Hwan

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Nanyak 107 2.089.455 805

2. The Breaker New Waves 203 14.230.240 7.237

3. Trinity Wonder 103 1.164.564 495