Tác giả Park Jin-Hwan

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Nanyak 107 2.043.503 796

2. The Breaker New Waves 203 13.836.551 7.210

3. Trinity Wonder 103 1.150.357 495