Tác giả Watsuki Nobuhiro

Có 7 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Busou Renkin 23 187.414 62

2. Lãng khách Kenshin-phần Hokkaido 38 42.290 18

3. Rurouni Kenshin 124 220.073 50

4. Rurouni Kenshin - Hành trình Hokkaido 2 11.507 3

5. Rurouni Kenshin Bản Nét (2019) 37 109.109 63

6. Rurouni Kenshin Remake 258 5.972.515 718

7. Rurouni Kenshin: Kinema-ban 4 62.145 11