Rurouni Kenshin Remake Update Chap 255 END

truyện tranh Rurouni Kenshin Remake
SƠ LƯỢC
Cựu sát thủ huyền thoại Kenshin Himura nay đã trở thành một samurai lang thang.
Anh ta giúp đỡ và bảo vệ cho những người cần đến mình như một hành động chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.

Rồi anh gặp và cứu giúp Kaoru Kamiya . Cha của Kaoru mở một ngôi trường dạy kendo tại Tokyo, Kamiya Kasshin. Kaoru mời Kenshin đến ở lại võ đường của mình. Tại đây, tình cảm của 2 người dần tiến triển, tuy nhiên Kenshin vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình...

Tên khác: lãng khách Kenshin

Tác giả: Watsuki Nobuhiro

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Action Historical Romance Shounen

Đăng bởi: Ngankvn Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 5795228 Theo dõi: 1081

Update: 04/05/2020 12:33

TỔNG HỢP (258 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Rurouni Kenshin Remake Chap phụ lục - Meteor Strire 02/10/2013 17:12

Rurouni Kenshin Remake Chap 255 02/10/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 254 01/10/2013 17:12

Rurouni Kenshin Remake Chap 253 30/09/2013 17:13

Rurouni Kenshin Remake Chap 252 29/09/2013 16:16

Rurouni Kenshin Remake Chap 251 29/09/2013 16:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 250 28/09/2013 15:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 249 28/09/2013 15:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 248 27/09/2013 17:47

Rurouni Kenshin Remake Chap 247 26/09/2013 17:42

Rurouni Kenshin Remake Chap 246 25/09/2013 17:13

Rurouni Kenshin Remake Chap 245 24/09/2013 17:14

Rurouni Kenshin Remake Chap 244 23/09/2013 17:45

Rurouni Kenshin Remake Chap 243 22/09/2013 22:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 242 22/09/2013 22:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 241 20/09/2013 17:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 240 19/09/2013 17:55

Rurouni Kenshin Remake Chap 239 18/09/2013 17:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 238 17/09/2013 17:20

Rurouni Kenshin Remake Chap 237 16/09/2013 17:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 236 14/09/2013 19:53

Rurouni Kenshin Remake Chap 235 13/09/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 234 12/09/2013 17:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 233 11/09/2013 17:14

Rurouni Kenshin Remake Chap 232 10/09/2013 18:35

Rurouni Kenshin Remake Chap 231 09/09/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 230 08/09/2013 03:54

Rurouni Kenshin Remake Chap 229 06/09/2013 17:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 228 05/09/2013 17:39

Rurouni Kenshin Remake Chap 227 04/09/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 226 03/09/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 225 01/09/2013 16:32

Rurouni Kenshin Remake Chap 224 30/08/2013 17:12

Rurouni Kenshin Remake Chap 223 29/08/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 222 28/08/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 221 27/08/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 220 26/08/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 219 24/08/2013 16:00

Rurouni Kenshin Remake Chap 218 24/08/2013 15:58

Rurouni Kenshin Remake Chap 217 22/08/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 216 21/08/2013 17:55

Rurouni Kenshin Remake Chap 215 20/08/2013 18:01

Rurouni Kenshin Remake Chap 214 20/08/2013 18:00

Rurouni Kenshin Remake Chap 213 18/08/2013 16:26

Rurouni Kenshin Remake Chap 212 18/08/2013 16:23

Rurouni Kenshin Remake Chap 211 17/08/2013 16:43

Rurouni Kenshin Remake Chap 210 17/08/2013 16:29

Rurouni Kenshin Remake Chap 209 16/08/2013 18:26

Rurouni Kenshin Remake Chap 208 15/08/2013 17:52

Rurouni Kenshin Remake Chap 207 13/08/2013 17:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 206 12/08/2013 22:13

Rurouni Kenshin Remake Chap 205 11/08/2013 18:04

Rurouni Kenshin Remake Chap 204 11/08/2013 18:03

Rurouni Kenshin Remake Chap 203 10/08/2013 18:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 202 10/08/2013 18:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 201 09/08/2013 17:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 200 08/08/2013 17:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 199 07/08/2013 17:16

Rurouni Kenshin Remake Chap 198 06/08/2013 17:45

Rurouni Kenshin Remake Chap 197 05/08/2013 17:53

Rurouni Kenshin Remake Chap 196 04/08/2013 19:22

Rurouni Kenshin Remake Chap 195 04/08/2013 19:19

Rurouni Kenshin Remake Chap 194 04/08/2013 19:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 193 04/08/2013 19:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 192 04/08/2013 19:13

Rurouni Kenshin Remake Chap 191 04/08/2013 19:10

Rurouni Kenshin Remake Chap 190 04/08/2013 19:06

Rurouni Kenshin Remake Chap 189 04/08/2013 19:03

Rurouni Kenshin Remake Chap 188 04/08/2013 19:00

Rurouni Kenshin Remake Chap 187 04/08/2013 18:57

Rurouni Kenshin Remake Chap 186 24/07/2013 17:10

Rurouni Kenshin Remake Chap 185 23/07/2013 17:51

Rurouni Kenshin Remake Chap 184 22/07/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 183 21/07/2013 17:34

Rurouni Kenshin Remake Chap 182 20/07/2013 19:02

Rurouni Kenshin Remake Chap 181 19/07/2013 17:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 180 18/07/2013 17:59

Rurouni Kenshin Remake Chap 179 16/07/2013 17:42

Rurouni Kenshin Remake Chap 178 15/07/2013 17:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 177 14/07/2013 19:27

Rurouni Kenshin Remake Chap 176 13/07/2013 18:21

Rurouni Kenshin Remake Chap 175 12/07/2013 17:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 174 11/07/2013 17:32

Rurouni Kenshin Remake Chap 173 10/07/2013 17:34

Rurouni Kenshin Remake Chap 172 09/07/2013 17:50

Rurouni Kenshin Remake Chap 171 08/07/2013 17:49

Rurouni Kenshin Remake Chap 170 07/07/2013 18:41

Rurouni Kenshin Remake Chap 169 06/07/2013 20:12

Rurouni Kenshin Remake Chap 168 05/07/2013 17:10

Rurouni Kenshin Remake Chap 167 04/07/2013 17:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 166 03/07/2013 17:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 165 02/07/2013 17:16

Rurouni Kenshin Remake Chap 164 01/07/2013 17:45

Rurouni Kenshin Remake Chap 163 30/06/2013 17:54

Rurouni Kenshin Remake Chap 162 29/06/2013 17:40

Rurouni Kenshin Remake Chap 161 28/06/2013 17:37

Rurouni Kenshin Remake Chap 160 27/06/2013 17:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 159 26/06/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 158 25/06/2013 17:14

Rurouni Kenshin Remake Chap 157 24/06/2013 17:14

Rurouni Kenshin Remake Chap 156 23/06/2013 17:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 155 22/06/2013 16:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 154 21/06/2013 17:24

Rurouni Kenshin Remake Chap 153 20/06/2013 17:04

Rurouni Kenshin Remake Chap 152 19/06/2013 17:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 151 18/06/2013 17:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 150 17/06/2013 17:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 149 14/06/2013 17:24

Rurouni Kenshin Remake Chap 148 13/06/2013 17:09

Rurouni Kenshin Remake Chap 147 12/06/2013 18:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 146 11/06/2013 18:29

Rurouni Kenshin Remake Chap 145 10/06/2013 17:52

Rurouni Kenshin Remake Chap 144 09/06/2013 17:21

Rurouni Kenshin Remake Chap 143 08/06/2013 17:03

Rurouni Kenshin Remake Chap 142 07/06/2013 17:36

Rurouni Kenshin Remake Chap 141 06/06/2013 17:28

Rurouni Kenshin Remake Chap 140 05/06/2013 18:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 139 04/06/2013 17:41

Rurouni Kenshin Remake Chap 138 03/06/2013 17:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 137 02/06/2013 18:01

Rurouni Kenshin Remake Chap 136 01/06/2013 17:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 135 31/05/2013 18:44

Rurouni Kenshin Remake Chap 134 30/05/2013 17:51

Rurouni Kenshin Remake Chap 133 29/05/2013 17:28

Rurouni Kenshin Remake Chap 132 28/05/2013 18:00

Rurouni Kenshin Remake Chap 131 27/05/2013 17:51

Rurouni Kenshin Remake Chap 130 25/05/2013 18:55

Rurouni Kenshin Remake Chap 129 08/05/2013 20:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 128 07/05/2013 22:14

Rurouni Kenshin Remake Chap 127 06/05/2013 20:03

Rurouni Kenshin Remake Chap 126 04/05/2013 18:20

Rurouni Kenshin Remake Chap 125 03/05/2013 18:04

Rurouni Kenshin Remake Chap 124 02/05/2013 20:16

Rurouni Kenshin Remake Chap 123 29/04/2013 18:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 122 27/04/2013 23:28

Rurouni Kenshin Remake Chap 121 26/04/2013 21:30

Rurouni Kenshin Remake Chap 120 25/04/2013 20:28

Rurouni Kenshin Remake Chap 119 24/04/2013 18:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 118 23/04/2013 22:48

Rurouni Kenshin Remake Chap 117 22/04/2013 22:14

Rurouni Kenshin Remake Chap 116 21/04/2013 23:27

Rurouni Kenshin Remake Chap 115 20/04/2013 19:16

Rurouni Kenshin Remake Chap 114 19/04/2013 23:43

Rurouni Kenshin Remake Chap 113 18/04/2013 18:31

Rurouni Kenshin Remake Chap 112 17/04/2013 19:47

Rurouni Kenshin Remake Chap 111 16/04/2013 23:34

Rurouni Kenshin Remake Chap 110 15/04/2013 21:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 109 14/04/2013 22:34

Rurouni Kenshin Remake Chap 108 12/04/2013 18:13

Rurouni Kenshin Remake Chap 107 11/04/2013 18:24

Rurouni Kenshin Remake Chap 106 10/04/2013 20:38

Rurouni Kenshin Remake Chap 105 09/04/2013 23:38

Rurouni Kenshin Remake Chap 104 08/04/2013 18:31

Rurouni Kenshin Remake Chap 103 07/04/2013 19:59

Rurouni Kenshin Remake Chap 102 06/04/2013 21:54

Rurouni Kenshin Remake Chap 101 05/04/2013 17:55

Rurouni Kenshin Remake Chap 100 05/04/2013 03:29

Rurouni Kenshin Remake Chap 99 03/04/2013 18:22

Rurouni Kenshin Remake Chap 98 02/04/2013 18:27

Rurouni Kenshin Remake Chap 97 01/04/2013 20:00

Rurouni Kenshin Remake Chap 96 31/03/2013 22:41

Rurouni Kenshin Remake Chap 95 30/03/2013 20:19

Rurouni Kenshin Remake Chap 94 29/03/2013 19:52

Rurouni Kenshin Remake Chap 93 28/03/2013 21:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 92 27/03/2013 18:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 91 26/03/2013 18:24

Rurouni Kenshin Remake Chap 90 25/03/2013 18:16

Rurouni Kenshin Remake Chap 89 24/03/2013 18:03

Rurouni Kenshin Remake Chap 88 23/03/2013 21:11

Rurouni Kenshin Remake Chap 87 22/03/2013 18:01

Rurouni Kenshin Remake Chap 86 21/03/2013 22:48

Rurouni Kenshin Remake Chap 85 20/03/2013 19:19

Rurouni Kenshin Remake Chap 84 19/03/2013 21:08

Rurouni Kenshin Remake Chap 83 18/03/2013 21:36

Rurouni Kenshin Remake Chap 82 17/03/2013 21:06

Rurouni Kenshin Remake Chap 81 16/03/2013 21:10

Rurouni Kenshin Remake Chap 80 15/03/2013 23:44

Rurouni Kenshin Remake Chap 79 15/03/2013 00:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 78 14/03/2013 03:02

Rurouni Kenshin Remake Chap 77 08/10/2012 02:35

Rurouni Kenshin Remake Chap 76 08/10/2012 02:25

Rurouni Kenshin Remake Chap 75 08/10/2012 02:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 74 08/10/2012 02:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 73 08/10/2012 02:00

Rurouni Kenshin Remake Chap 72 08/10/2012 01:44

Rurouni Kenshin Remake Chap 71 08/10/2012 01:25

Rurouni Kenshin Remake Chap 70 08/10/2012 01:04

Rurouni Kenshin Remake Chap 69 08/10/2012 00:47

Rurouni Kenshin Remake Chap 68 08/10/2012 00:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 67 08/10/2012 00:24

Rurouni Kenshin Remake Chap 66 07/10/2012 23:38

Rurouni Kenshin Remake Chap 65 07/10/2012 23:30

Rurouni Kenshin Remake Chap 64 07/10/2012 22:48

Rurouni Kenshin Remake Chap 63 07/10/2012 22:44

Rurouni Kenshin Remake Chap 62 07/10/2012 20:10

Rurouni Kenshin Remake Chap 61 07/10/2012 18:00

Rurouni Kenshin Remake chap 60 07/10/2012 19:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 59 07/10/2012 17:45

Rurouni Kenshin Remake Chap 58 23/08/2012 18:58

Rurouni Kenshin Remake Chap 57 23/08/2012 00:10

Rurouni Kenshin Remake Chap 56 22/08/2012 23:59

Rurouni Kenshin Remake Chap 55 20/08/2012 13:42

Rurouni Kenshin Remake Chap 54 20/08/2012 13:31

Rurouni Kenshin Remake Chap 53 20/08/2012 13:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 52 20/08/2012 12:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 51 20/08/2012 12:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 50 09/08/2012 19:54

Rurouni Kenshin Remake Chap 49 08/08/2012 20:17

Rurouni Kenshin Remake Chap 48 08/08/2012 20:06

Rurouni Kenshin Remake Chap 47.5-Ngoại truyện 05/08/2012 14:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 47 05/08/2012 14:07

Rurouni Kenshin Remake Chap 46 05/08/2012 14:06

Rurouni Kenshin Remake Chap 45 05/08/2012 13:40

Rurouni Kenshin Remake Chap 44 05/08/2012 13:49

Rurouni Kenshin Remake Chap 43 05/08/2012 13:38

Rurouni Kenshin Remake Chap 42 05/08/2012 13:23

Rurouni Kenshin Remake Chap 41 05/08/2012 13:23

Rurouni Kenshin Remake Chap 40 05/08/2012 13:23

Rurouni Kenshin Remake Chap 39 25/07/2012 22:26

Rurouni Kenshin Remake Chap 38 25/07/2012 19:33

Rurouni Kenshin Remake Chap 37 25/07/2012 17:04

Rurouni Kenshin Remake chap 36 25/07/2012 20:00

Rurouni Kenshin Remake chap 35 25/07/2012 19:59

Rurouni Kenshin Remake chap 34 25/07/2012 19:59

Rurouni Kenshin Remake Chap 33 05/08/2012 12:18

Rurouni Kenshin Remake Chap 32 05/08/2012 12:15

Rurouni Kenshin Remake Chap 31 05/08/2012 12:14

Rurouni Kenshin Remake chap 30 25/07/2012 19:59

Rurouni Kenshin Remake chap 29 25/07/2012 19:58

Rurouni Kenshin Remake Chap 28 25/07/2012 19:58

Rurouni Kenshin Remake chap 27 25/07/2012 19:57

Rurouni Kenshin Remake chap 26 25/07/2012 19:57

Rurouni Kenshin Remake Chap 25 25/07/2012 19:57

Rurouni Kenshin Remake chap 24 25/07/2012 19:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 23 25/07/2012 19:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 22.5-Link down Vol3 28/07/2012 23:26 Download

Rurouni Kenshin Remake Chap 22 25/07/2012 19:56

Rurouni Kenshin Remake Chap 21 25/07/2012 19:55

Rurouni Kenshin Remake Chap 20 25/07/2012 19:55

Rurouni Kenshin Remake chap 19 25/07/2012 19:54

Rurouni Kenshin Remake chap 18 25/07/2012 19:54

Rurouni Kenshin Remake chap 17 25/07/2012 19:54

Rurouni Kenshin Remake chap 16 25/07/2012 19:53

Rurouni Kenshin Remake Chap 15-Link down Vol2 25/07/2012 19:53 Download

Rurouni Kenshin Remake Chap 14 25/07/2012 19:53

Rurouni Kenshin Remake chap 13 25/07/2012 19:52

Rurouni Kenshin Remake Chap 12 25/07/2012 19:52

Rurouni Kenshin Remake Chap 11 25/07/2012 19:51

Rurouni Kenshin Remake Chap 10 25/07/2012 19:51

Rurouni Kenshin Remake Chap 9 25/07/2012 19:51

Rurouni Kenshin Remake Chap 8 25/07/2012 19:50

Rurouni Kenshin Remake Chap 7 25/07/2012 19:50

Rurouni Kenshin Remake Chap 6.5 Link down Vol1 26/07/2012 22:04 Download

Rurouni Kenshin Remake Chap 6 25/07/2012 19:50

Rurouni Kenshin Remake Chap 5 25/07/2012 19:49

Rurouni Kenshin Remake Chap 4 25/07/2012 19:49

Rurouni Kenshin Remake Chap 3 25/07/2012 19:49

Rurouni Kenshin Remake Chap 2 25/07/2012 19:48

Rurouni Kenshin Remake Chap 1 25/07/2012 19:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy [Update Phần 2 : chap 86 end
  • truyện tranh Kateikyoushi Hitman Reborn full
  • truyện tranh The Bug Boy [FULL 6 Chapter]
  • truyện tranh Because It Is there !!!
  • truyện tranh Đêm đầu hạ
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!