Black Cat Góc đào truyện #7

truyện tranh Black Cat
SƠ LƯỢC

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.

Tên khác: Thám tử mèo đen

Tác giả: Yabuki Kentaro

Nguồn: Alo8.com Togashi FC HORROR FC

Thể loại: Action Adventure Comedy Shounen Ai

Đăng bởi: Bat yoshi Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: Raikyo

Số lượt xem: 1975741 Theo dõi: 673

Update: 06/12/2019 19:50

TỔNG HỢP (186 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Black Cat Black Cat Chap 185 26/02/2012 03:26 Download

Black Cat Black Cat Chap 184 26/02/2012 03:26 Download

Black Cat Black Cat Chap 183 26/02/2012 03:25 Download

Black Cat Black Cat Chap 182 26/02/2012 03:24 Download

Black Cat Black Cat Chap 181 26/02/2012 03:24 Download

Black Cat Black Cat Chap 180 26/02/2012 23:11 Download

Black Cat Black Cat Chap 179 26/02/2012 00:24 Download

Black Cat Black Cat Chap 178 26/02/2012 00:24 Download

Black Cat Black Cat Chap 177 26/02/2012 00:23 Download

Black Cat Black Cat Chap 176 26/02/2012 00:22 Download

Black Cat Black Cat Chap 175 25/02/2012 01:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 174 25/02/2012 01:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 173 25/02/2012 01:39 Download

Black Cat Black Cat Chap 172 25/02/2012 01:39 Download

Black Cat Black Cat Chap 171 25/02/2012 01:03 Download

Black Cat Black Cat Chap 170 24/02/2012 00:41 Download

Black Cat Black Cat Chap 169 24/02/2012 00:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 168 24/02/2012 00:39 Download

Black Cat Black Cat Chap 167 24/02/2012 00:38 Download

Black Cat Black Cat Chap 166 24/02/2012 00:37 Download

Black Cat Black Cat Chap 165 23/02/2012 14:18 Download

Black Cat Black Cat Chap 164 23/02/2012 14:18 Download

Black Cat Black Cat Chap 163 23/02/2012 14:17 Download

Black Cat Black Cat Chap 162 23/02/2012 14:16 Download

Black Cat Black Cat Chap 161 23/02/2012 14:16 Download

Black Cat Black Cat Chap 160 23/02/2012 00:24 Download

Black Cat Black Cat Chap 159 23/02/2012 00:23 Download

Black Cat Black Cat Chap 158 23/02/2012 00:23 Download

Black Cat Black Cat Chap 157 23/02/2012 00:22 Download

Black Cat Black Cat Chap 156 23/02/2012 00:21 Download

Black Cat Black Cat Chap 155 22/02/2012 08:52 Download

Black Cat Black Cat Chap 154 22/02/2012 08:51 Download

Black Cat Black Cat Chap 153 22/02/2012 08:50 Download

Black Cat Black Cat Chap 152 22/02/2012 08:50 Download

Black Cat Black Cat Chap 151 22/02/2012 08:49 Download

Black Cat Black Cat Chap 150 22/02/2012 00:00 Download

Black Cat Black Cat Chap 149 22/02/2012 00:00 Download

Black Cat Black Cat Chap 148 21/02/2012 23:59 Download

Black Cat Black Cat Chap 147 21/02/2012 23:59 Download

Black Cat Black Cat Chap 146 21/02/2012 23:58 Download

Black Cat Black Cat Chap 145 20/02/2012 23:44 Download

Black Cat Black Cat Chap 144 20/02/2012 23:43 Download

Black Cat Black Cat Chap 143 20/02/2012 23:42 Download

Black Cat Black Cat Chap 142 20/02/2012 23:41 Download

Black Cat Black Cat Chap 141 20/02/2012 23:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 140 20/02/2012 12:01 Download

Black Cat Black Cat Chap 139 20/02/2012 12:01 Download

Black Cat Black Cat Chap 138 20/02/2012 11:57 Download

Black Cat Black Cat Chap 137 20/02/2012 11:57 Download

Black Cat Black Cat Chap 136 20/02/2012 11:56 Download

Black Cat Black Cat Chap 135 20/02/2012 00:12 Download

Black Cat Black Cat Chap 134 20/02/2012 00:12 Download

Black Cat Black Cat Chap 133 20/02/2012 00:11 Download

Black Cat Black Cat Chap 132 20/02/2012 00:10 Download

Black Cat Black Cat Chap 131 20/02/2012 00:10 Download

Black Cat Black Cat Chap 130 19/02/2012 12:57 Download

Black Cat Black Cat Chap 129 19/02/2012 12:57 Download

Black Cat Black Cat Chap 128 19/02/2012 12:56 Download

Black Cat Black Cat Chap 127 19/02/2012 12:55 Download

Black Cat Black Cat Chap 126 19/02/2012 12:55 Download

Black Cat Black Cat Chap 125 19/02/2012 00:00 Download

Black Cat Black Cat Chap 124 18/02/2012 23:59 Download

Black Cat Black Cat Chap 123 18/02/2012 23:56 Download

Black Cat Black Cat Chap 122 18/02/2012 23:54 Download

Black Cat Black Cat Chap 121 18/02/2012 23:53 Download

Black Cat Black Cat Chap 120 18/02/2012 09:03 Download

Black Cat Black Cat Chap 119 18/02/2012 09:03 Download

Black Cat Black Cat Chap 118 18/02/2012 09:02 Download

Black Cat Black Cat Chap 117 18/02/2012 09:02 Download

Black Cat Black Cat Chap 116 18/02/2012 09:01 Download

Black Cat Black Cat Chap 115 17/02/2012 23:41 Download

Black Cat Black Cat Chap 114 17/02/2012 23:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 113 17/02/2012 23:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 112 17/02/2012 23:39 Download

Black Cat Black Cat Chap 111 17/02/2012 23:38 Download

Black Cat Black Cat Chap 110 17/02/2012 11:38 Download

Black Cat Black Cat Chap 109 17/02/2012 11:36 Download

Black Cat Black Cat Chap 108 17/02/2012 11:28 Download

Black Cat Black Cat Chap 107 17/02/2012 11:28 Download

Black Cat Black Cat Chap 106 17/02/2012 10:31 Download

Black Cat Black Cat Chap 105 16/02/2012 23:52 Download

Black Cat Black Cat Chap 104 16/02/2012 23:51 Download

Black Cat Black Cat Chap 103 16/02/2012 23:50 Download

Black Cat Black Cat Chap 102 16/02/2012 23:50 Download

Black Cat Black Cat Chap 101 16/02/2012 23:49 Download

Black Cat Black Cat Chap 100 16/02/2012 14:46 Download

Black Cat Black Cat Chap 99 16/02/2012 14:45 Download

Black Cat Black Cat Chap 98 16/02/2012 14:44 Download

Black Cat Black Cat Chap 97 16/02/2012 14:44 Download

Black Cat Black Cat Chap 96 16/02/2012 14:43 Download

Black Cat Black Cat Chap 95 15/02/2012 23:30 Download

Black Cat Black Cat Chap 94 15/02/2012 23:27 Download

Black Cat Black Cat Chap 93 15/02/2012 23:26 Download

Black Cat Black Cat Chap 92 15/02/2012 23:25 Download

Black Cat Black Cat Chap 91 15/02/2012 23:25 Download

Black Cat Black Cat Chap 90 15/02/2012 08:49 Download

Black Cat Black Cat Chap 89 15/02/2012 08:49 Download

Black Cat Black Cat Chap 88 15/02/2012 08:48 Download

Black Cat Black Cat Chap 87 15/02/2012 08:48 Download

Black Cat Black Cat Chap 86 15/02/2012 08:47 Download

Black Cat Black Cat Chap 85 14/02/2012 16:21 Download

Black Cat Black Cat Chap 84 14/02/2012 16:21 Download

Black Cat Black Cat Chap 83 14/02/2012 16:20 Download

Black Cat Black Cat Chap 82 14/02/2012 16:19 Download

Black Cat Black Cat Chap 81 14/02/2012 16:18 Download

Black Cat Black Cat Chap 80 13/02/2012 23:44 Download

Black Cat Black Cat Chap 79 13/02/2012 23:43 Download

Black Cat Black Cat Chap 78 13/02/2012 23:42 Download

Black Cat Black Cat Chap 77 13/02/2012 23:40 Download

Black Cat Black Cat Chap 76 13/02/2012 23:39 Download

Black Cat Black Cat Chap 75 13/02/2012 09:38 Download

Black Cat Black Cat Chap 74 13/02/2012 09:37 Download

Black Cat Black Cat Chap 73 13/02/2012 09:37 Download

Black Cat Black Cat Chap 72 13/02/2012 09:36 Download

Black Cat Black Cat Chap 71 13/02/2012 09:35 Download

Black Cat Black Cat Chap 70 12/02/2012 23:37 Download

Black Cat Black Cat Chap 69 12/02/2012 23:36 Download

Black Cat Black Cat Chap 68 12/02/2012 23:36 Download

Black Cat Black Cat Chap 67 12/02/2012 23:35 Download

Black Cat Black Cat Chap 66 12/02/2012 23:35 Download

Black Cat Black Cat Chap 65 12/02/2012 09:12 Download

Black Cat Black Cat Chap 64 12/02/2012 09:11 Download

Black Cat Black Cat Chap 63 12/02/2012 09:10 Download

Black Cat Black Cat Chap 62 12/02/2012 09:09 Download

Black Cat Black Cat Chap 61 12/02/2012 09:08 Download

Black Cat Black Cat Chap 60 11/02/2012 23:16 Download

Black Cat Black Cat Chap 59 11/02/2012 23:15 Download

Black Cat Black Cat Chap 58 11/02/2012 23:15 Download

Black Cat Black Cat Chap 57 11/02/2012 23:14 Download

Black Cat Black Cat Chap 56 11/02/2012 23:13 Download

Black Cat Black Cat Chap 55 11/02/2012 08:14 Download

Black Cat Black Cat Chap 54 11/02/2012 08:13 Download

Black Cat Black Cat Chap 53 11/02/2012 08:13 Download

Black Cat Black Cat Chap 52 11/02/2012 08:12 Download

Black Cat Black Cat Chap 51 11/02/2012 08:10 Download

Black Cat Black Cat Chap 50 10/02/2012 09:02 Download

Black Cat Black Cat Chap 49 10/02/2012 09:01 Download

Black Cat Black Cat Chap 48 10/02/2012 09:00 Download

Black Cat Black Cat Chap 47 10/02/2012 08:59 Download

Black Cat Black Cat Chap 46 10/02/2012 08:59 Download

Black Cat Black Cat Chap 45 09/02/2012 23:56 Download

Black Cat Black Cat Chap 44 09/02/2012 23:55 Download

Black Cat Black Cat Chap 43 09/02/2012 23:55 Download

Black Cat Black Cat Chap 42 09/02/2012 23:54 Download

Black Cat Black Cat Chap 41 09/02/2012 23:51 Download

Black Cat Black Cat Chap 40 09/02/2012 13:16 Download

Black Cat Black Cat Chap 39 09/02/2012 13:15 Download

Black Cat Black Cat Chap 38 09/02/2012 13:15 Download

Black Cat Black Cat Chap 37 09/02/2012 13:14 Download

Black Cat Black Cat Chap 36 09/02/2012 13:13 Download

Black Cat Black Cat Chap 35 09/02/2012 00:33 Download

Black Cat Black Cat Chap 34 09/02/2012 00:32 Download

Black Cat Black Cat Chap 33 09/02/2012 00:32 Download

Black Cat Black Cat Chap 32 09/02/2012 00:31 Download

Black Cat Black Cat Chap 31 09/02/2012 00:30 Download

Black Cat Black Cat Chap 30 08/02/2012 08:58 Download

Black Cat Black Cat Chap 29 08/02/2012 08:57 Download

Black Cat Black Cat Chap 28 08/02/2012 08:56 Download

Black Cat Black Cat Chap 27 08/02/2012 08:56 Download

Black Cat Black Cat Chap 26 08/02/2012 08:54 Download

Black Cat Black Cat Chap 25 07/02/2012 23:08 Download

Black Cat Black Cat Chap 24 07/02/2012 23:07 Download

Black Cat Black Cat Chap 23 07/02/2012 23:06 Download

Black Cat Black Cat Chap 22 07/02/2012 23:06 Download

Black Cat Black Cat Chap 21 07/02/2012 23:05 Download

Black Cat Black Cat Chap 20 06/02/2012 23:51 Download

Black Cat Black Cat Chap 19 06/02/2012 23:51 Download

Black Cat Black Cat Chap 18 06/02/2012 23:50 Download

Black Cat Black Cat Chap 17 06/02/2012 23:45 Download

Black Cat Black Cat Chap 16 06/02/2012 23:44 Download

Black Cat Black Cat Chap 15 06/02/2012 11:35 Download

Black Cat Black Cat Chap 14 06/02/2012 11:34 Download

Black Cat Black Cat Chap 13 06/02/2012 11:33 Download

Black Cat Black Cat Chap 12 06/02/2012 11:32 Download

Black Cat Black Cat Chap 11 06/02/2012 11:31 Download

Black Cat Black Cat Chap 10 05/02/2012 09:17 Download

Black Cat Black Cat Chap 9 05/02/2012 09:17 Download

Black Cat Black Cat Chap 8 05/02/2012 09:16 Download

Black Cat Black Cat Chap 7 05/02/2012 09:15 Download

Black Cat Black Cat Chap 6 05/02/2012 09:14 Download

Black Cat Black Cat Chap 5 05/02/2012 08:39 Download

Black Cat Black Cat Chap 4 05/02/2012 08:38 Download

Black Cat Black Cat Chap 3 05/02/2012 08:37 Download

Black Cat Black Cat Chap 2 05/02/2012 08:37 Download

Black Cat Black Cat Chap 1 05/02/2012 08:35 Download

Black Cat BLACK CAT CHAP 175,5 26/02/2012 00:22 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh The Hunt for Energy
  • truyện tranh Black Jack chap 166 hot
  • truyện tranh Akiiro Bousou Biyori
  • truyện tranh Akazukin Eliza fix link dow
  • truyện tranh Kitsune to Atori one shot
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!