Bạn Trai Là Ngôi Sao update chap 39

truyện tranh  Bạn Trai Là Ngôi Sao
SƠ LƯỢC
Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy..."Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !". Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 171418 Theo dõi: 58

Update: 21/04/2019 20:03TỔNG HỢP (128 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 125 03/11/2018

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 124 26/10/2018

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 123 09/10/2018

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 122

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 121

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 120

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 120

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 119

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 118

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 117

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 116

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 115

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 114

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 113

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 112

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 111

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 110

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 109

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 108

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 107

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 106

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 105

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 104

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 103

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 102

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 101

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 100

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 99

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 98

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 97

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 96

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 95

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 94

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 93

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 92

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 91

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 90

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 89

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 88

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 87

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 86

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 85

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 84

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 83

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 82

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 81

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 80

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 79

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 78

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 77

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 76

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 75

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 74

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 73

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 72

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 71

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 70

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 69

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 68

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 67

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 66

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 65

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 64

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 63

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 62

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 61

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 60

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 59

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 58

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 57

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 56

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 55

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 54

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 53

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 52

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 51

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 50

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 49

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 48

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 47

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 46

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 45

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 44

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 43

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 42

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 41

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 40

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 39

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 38

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 37

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 36

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 35

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 34

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 33

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 32

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 31

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 30

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 29

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 28

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 27

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 26

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 25

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 24

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 23

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 22

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 21

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 20

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 19

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 18

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 17

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 16

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 15

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 14

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 13.5

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 13

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 12

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 11.5

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 11

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 10

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 9

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 8

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 7

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 6

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 5

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 4

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 3

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 2

Bạn Trai Là Ngôi Sao chap 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình