Tru Tiên Update chap 159-160 !!!!!!!!

truyện tranh Tru Tiên
SƠ LƯỢC

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.
     Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

     P/s: Chap 1 sẽ bắt đầu xuất hiện ở Tử Vong Chiểu Trạch, sau khi 2 người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp nhau sẽ nhớ lại những gì trước đây. Khi đó mới bước vào mạch truyện chính thức. 

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Action Manhua Romance

Đăng bởi: SF Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1953481 Theo dõi: 534

Update: 22/02/2020 19:44TỔNG HỢP (159 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tru Tiên chap 160 26/08/2015 12:43

Tru Tiên chap 159 26/08/2015 12:43

Tru Tiên Chap 158 19/05/2015 00:38

Tru Tiên Chap 157 19/05/2015 00:38

Tru Tiên Chap 156 20/02/2012 19:18

Tru Tiên Chap 154 20/02/2012 11:31

Tru Tiên Chap 153 20/02/2012 11:30

Tru Tiên Chap 152 20/02/2012 11:30

Tru Tiên Chap 151 20/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 150 08/02/2012 12:59

Tru Tiên Chap 149 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 148 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 147 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 146 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 145 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 144 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 143 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 142 16/02/2012 19:19

Tru Tiên Chap 141 16/02/2012 19:18

Tru Tiên Chap 140 14/02/2012 11:57

Tru Tiên Chap 139 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 138 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 137 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 136 14/02/2012 11:56

Tru Tiên Chap 135 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 134 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 133 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 132 13/02/2012 12:04

Tru Tiên Chap 131 13/02/2012 12:03

Tru Tiên Chap 130 12/02/2012 10:57

Tru Tiên Chap 129 12/02/2012 10:57

Tru Tiên Chap 128 12/02/2012 10:56

Tru Tiên Chap 127 12/02/2012 10:56

Tru Tiên Chap 126 12/02/2012 10:56

Tru Tiên Chap 125 11/02/2012 21:57

Tru Tiên Chap 124 11/02/2012 21:57

Tru Tiên Chap 123 11/02/2012 21:57

Tru Tiên Chap 122 11/02/2012 21:56

Tru Tiên Chap 121 11/02/2012 21:56

Tru Tiên Chap 120 11/02/2012 09:48

Tru Tiên Chap 119 11/02/2012 09:48

Tru Tiên Chap 118 11/02/2012 09:48

Tru Tiên Chap 117 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 116 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 115 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 114 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 113 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 112 11/02/2012 09:47

Tru Tiên Chap 111 11/02/2012 09:46

Tru Tiên Chap 110 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 109 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 108 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 107 10/02/2012 20:12

Tru Tiên Chap 106 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 105 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 104 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 103 10/02/2012 20:11

Tru Tiên Chap 102 10/02/2012 20:10

Tru Tiên Chap 101 10/02/2012 20:10

Tru Tiên Chap 100 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 99 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 98 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 97 10/02/2012 12:51

Tru Tiên Chap 96 10/02/2012 12:50

Tru Tiên Chap 95 10/02/2012 12:48

Tru Tiên Chap 94 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 93 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 92 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 91 10/02/2012 12:47

Tru Tiên Chap 90 09/02/2012 22:17

Tru Tiên Chap 89 09/02/2012 22:17

Tru Tiên Chap 88 09/02/2012 22:17

Tru Tiên Chap 87 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 86 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 85 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 84 09/02/2012 22:16

Tru Tiên Chap 83 09/02/2012 22:15

Tru Tiên Chap 82 09/02/2012 22:15

Tru Tiên Chap 81 09/02/2012 22:15

Tru Tiên Chap 80 09/02/2012 20:23

Tru Tiên Chap 79 09/02/2012 20:23

Tru Tiên Chap 78 09/02/2012 20:22

Tru Tiên Chap 77 09/02/2012 20:22

Tru Tiên Chap 76 09/02/2012 20:22

Tru Tiên Chap 75 09/02/2012 20:21

Tru Tiên Chap 74 09/02/2012 20:21

Tru Tiên Chap 73 09/02/2012 20:21

Tru Tiên Chap 72 09/02/2012 20:20

Tru Tiên Chap 71 09/02/2012 20:20

Tru Tiên Chap 70 09/02/2012 17:10

Tru Tiên Chap 69 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 68 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 67 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 66 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 65 09/02/2012 17:09

Tru Tiên Chap 64 09/02/2012 17:08

Tru Tiên Chap 63 09/02/2012 17:08

Tru Tiên Chap 62 09/02/2012 17:08

Tru Tiên Chap 61 09/02/2012 17:07

Tru Tiên Chap 60 09/02/2012 14:02

Tru Tiên Chap 59 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 58 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 57 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 56 09/02/2012 14:01

Tru Tiên Chap 55 09/02/2012 14:00

Tru Tiên Chap 54 09/02/2012 14:00

Tru Tiên Chap 53 09/02/2012 13:59

Tru Tiên Chap 52 09/02/2012 13:58

Tru Tiên Chap 51 09/02/2012 13:57

Tru Tiên Chap 50 19/02/2012 10:23

Tru Tiên Chap 49 08/02/2012 12:58

Tru Tiên Chap 48 08/02/2012 12:58

Tru Tiên Chap 47 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 46 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 45 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 44 08/02/2012 12:57

Tru Tiên Chap 43 08/02/2012 12:56

Tru Tiên Chap 42 08/02/2012 12:56

Tru Tiên Chap 41 08/02/2012 12:55

Tru Tiên Chap 40 07/02/2012 12:09

Tru Tiên Chap 39 07/02/2012 12:09

Tru Tiên Chap 38 07/02/2012 14:27

Tru Tiên Chap 37 07/02/2012 11:30

Tru Tiên Chap 36 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 35 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 34 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 33 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 32 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 31 07/02/2012 11:29

Tru Tiên Chap 30 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 29 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 28 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 27 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 26 07/02/2012 11:28

Tru Tiên Chap 25 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 24 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 23 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 22 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 21 07/02/2012 11:27

Tru Tiên Chap 20 06/02/2012 22:38

Tru Tiên Chap 19 06/02/2012 22:38

Tru Tiên Chap 18 06/02/2012 22:38

Tru Tiên Chap 17 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 16 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 15 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 14 06/02/2012 22:37

Tru Tiên Chap 13 06/02/2012 22:36

Tru Tiên Chap 12 06/02/2012 22:36

Tru Tiên Chap 11 06/02/2012 22:36

Tru Tiên Chap 10 06/02/2012 22:34

Tru Tiên Chap 9 06/02/2012 22:34

Tru Tiên Chap 8 06/02/2012 22:34

Tru Tiên Chap 7 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 6 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 5 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 4 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 3 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 2 06/02/2012 22:33

Tru Tiên Chap 1 06/02/2012 22:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kimi No Iru Machi FULL 261 chapter
  • truyện tranh Unbalance x Unbalance ( Full 82 Chap )
  • truyện tranh Ichigo 100% The End
  • truyện tranh Love Hina Complete
  • truyện tranh Good Ending update chap 156.5 -THE END- Up lại một siêu phẩm cho men mới đọc
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...