Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) (Up đến chap 59)

truyện tranh Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island)
SƠ LƯỢC
Một cặp chị em cùng chung sở thích về các món ăn. Có điều, cô em rất thích nấu nướng còn bà chị chỉ ngồi…hóng.

Tác giả: HIIRAGI Yutaka

Nguồn: yuri-ism

Nhóm dịch: Manga Island

Thể loại: Comedy School Life Shoujo Shoujo Ai Slice of life Nấu Ăn

Đăng bởi: MangaIsland Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 62503 Theo dõi: 199

Update: 25/05/2022 10:55TỔNG HỢP (68 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Chương 59 25/05/2022 10:55

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 56.5 24/05/2022 09:59

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 58 24/05/2022 09:57

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 57 23/05/2022 11:33

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 56 22/05/2022 10:30

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 55 21/05/2022 23:29

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 54 01/05/2021 11:20

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 53 19/04/2021 21:36

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 52 26/03/2021 21:26

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 51 23/03/2021 21:08

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 50 19/03/2021 21:03

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 49.5 17/03/2021 21:12

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 49 16/03/2021 20:26

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 48 15/03/2021 21:28

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 47 14/03/2021 18:17

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 46 13/03/2021 16:22

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 45 12/03/2021 20:39

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 44 11/03/2021 22:10

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 43 10/03/2021 21:57

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 42.5 09/03/2021 20:18

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 42 09/03/2021 20:17

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 41 08/03/2021 20:21

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 40 08/03/2021 20:21

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 39 07/03/2021 09:31

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 38 07/03/2021 09:30

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khoa học thứ 37 06/03/2021 07:36

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 36 06/03/2021 07:35

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 35.5 05/03/2021 08:16

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 35 05/03/2021 08:15

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 34 05/03/2021 08:15

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 33 05/03/2021 08:14

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 32 04/03/2021 09:26

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 31 04/03/2021 09:25

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 30 03/03/2021 09:19

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 29 03/03/2021 09:18

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 28.5 03/03/2021 09:18

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 28 03/03/2021 09:17

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 27 03/03/2021 09:17

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 26 02/03/2021 20:31

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 25 02/03/2021 20:30

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 24 02/03/2021 20:29

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 23 02/03/2021 20:28

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 22 02/03/2021 20:28

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 21.5 02/03/2021 20:27

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 21 02/03/2021 20:26

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 20 02/03/2021 20:26

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 19 02/03/2021 20:26

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 18 02/03/2021 20:25

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 17 02/03/2021 20:25

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 16.5 02/03/2021 20:25

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 16 02/03/2021 20:24

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 15 02/03/2021 20:24

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 14 02/03/2021 20:22

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 13 02/03/2021 20:22

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 12 02/03/2021 20:21

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 11 02/03/2021 20:21

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 10.5 02/03/2021 20:20

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 10 02/03/2021 20:20

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 9 02/03/2021 20:20

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 8 02/03/2021 20:19

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 7 02/03/2021 20:18

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 6 02/03/2021 20:17

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học phụ đạo 5.5 02/03/2021 20:16

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 5 02/03/2021 20:12

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 4 02/03/2021 20:11

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 3 02/03/2021 20:10

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 2 02/03/2021 20:09

Shinmai shimai no Futari Gohan (Manga Island) Khóa học thứ 1 02/03/2021 20:09

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Silent Blue (Up chap 5 và 6-END)
  • truyện tranh Selling Me Softly
  • truyện tranh Shitabashiri
  • truyện tranh Usemono Yado (Manga Island) (Đã Hoàn Thành)
  • truyện tranh Stalkers (Up đến chap 24- Đã Hoàn Thành)
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...