Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Update vol 1-34 (END)

truyện tranh Dragon Quest -  Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy
SƠ LƯỢC
Dragon Quest Saga: Emblem of Roto - To the Children who inherit the Emblem (ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 〜紋章を継ぐ者達へ〜, Dragon Quest Retsuden: Roto no Monsho - Monsho o Tsugu Monotachi e)

Là phần truyện tiếp nối của bộ Dragon Quest Emblem Of Roto, sau trận quyết chiến của bộ tam hậu duệ Roto là Arus, Alan, Astea với Dị Ma Thần Imajin. Nhân vật chính của truyện sẽ bắt đầu với cuộc phiêu lưu của Aros, con trai của Alan và Astea, vương tử thành Ladatom.

Trọn bộ 34 tập vừa end vào năm 2020, team sẽ duy trì tiến độ và dịch trọn vẹn và hoàn thành ngay khi Phần 1 Roto của NXB Kim Đồng kết thúc ở tập 15.

Chap mới nhất, nội dung chuẩn và đầy đủ nhất sẽ luôn được up trên page của team nhé ace

 
 

Tên khác: Dấu Ấn Rồng Thiêng - Người Kế Thừa Thánh Huy

Tác giả: Eishima Jun Kamui Fujikawa Yuuji Horii Umemura Takashi

Nguồn: Blogtruyen.com Dragon Quest Universe - Vũ trụ Dấu Ấn Rồng Thiêng DQGameVN Team

Nhóm dịch: DQGameVN Team

Thể loại: Action Adventure Seinen manga

Đăng bởi: Jukatsu Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 363231 Theo dõi: 261

Update: 24/03/2023 19:52TỔNG HỢP (329 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 324 - To the Children who inherit the Emblem 12/01/2023

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 323 - End of expedition, next beginning 12/01/2023

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 322 - The conclusion 12/01/2023

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 321 - Count down

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 320 - Birth cry

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 319 - Fall into the trap of despair

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 318 - For the resurrection of the greatest tree

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 317 - He said with smile on adversity

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 316 - Foundation for the future

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 315 - Just do what I have to

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 314 - For strike the blow

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 313 - The beginning of the decisive battle

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 312 - Is there any hope there?

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 311 - The ideal world we dreamed of on that day

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 310 - The force that kept craving

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 309 - The resurrected soul

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 308 - Absolute farewell

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 307 - The spreading new world

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 306 - At the brink of the over ground

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 305 - His hatred, her blunder

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 304 - Why has he fallen into darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 303 - Human factors in the blood of the great demon

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 302 - Encounter with destiny

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 301 - The beginning of collapse

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 300 - Resurrection of Great Darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 299 - The holy blood rain

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 298 - The sacrifice on the cross

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 297 - Misfortune flowers

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 296 - Circumstances of absentee

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 295 - Wedding celebration

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 294 - Premartial affliction

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 293 - The king that citizen admires

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 292 - Roses of pleasure

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 291 - Grudge to be purifed

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 290 - The return of heroes

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 289 - Confession of a drunkard

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 288 - I found you

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 287 - The power of kindness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 286 - Miracle of the Spirit of ground

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 285 - The demon petition

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 284 - Those who crawled out from the underground

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 283 - Specter and grudge

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 282 - Twin demons' invasion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 281 - A step towards a new world

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 280 - Circumstance of resurrection

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 279 - Long time no see

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 278 - Peace declaration

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 277 - The time to settlement

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 276 - The blow for conclusion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 275 - The ultimate hexagram

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 274 - The shine that irradiate to future

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 273 - Struggle to

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 272 - The horrible beast

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 271 - Reason to battle

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 270 - A wish to be inherited

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 269 - A step not to arrive at

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 268 - Suicidal explosion for

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 267 - Extremely small destruction

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 266 - Desperate great escape

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 265 - The continent which is broken

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 264 - Extermination of persuasion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 263 - Feeble light in the bottom of the Hades

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 262 - The overwhelming power

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 261 - We entrust the future to you

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 260 - Encircling cage

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 259 - Liberation

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 258 - A plunder and relief

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 257 - The pouring despair

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 256 - Beginning of despair to bend over

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 255 - The rage that no controlled

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 254 - Role of honor

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 253 - Observation with the elements of the genesis

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 252 - Collapse of the false prosperity

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 251 - The aftermath

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 250 - Incantation of ruin

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 249 - Protection of spirits

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 248 - The ancient decision

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 247 - Resurrection

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 246 - Body and soul, all energy fully opening

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 245 - Be divided

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 244 - What do you stake your life on it for?

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 243 - Confession to sleeping beauty

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 242 - Efforts to probe the intentions

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 241 - Marching to a schemer

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 240 - Bombardment like a hard rain

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 239 - Last moments of four generals of the devil

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 238 - The hand to save from the nightmare

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 237 - Broken into by an obstacle

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 236 - Rush to the help

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 235 - Scamper to counterattack

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 234 - Even matching

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 233 - Reproduction of the tragedy

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 232 - The creature which wakes by death

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 231 - Root to spread through the world

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 230 - Beginning of collapse

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 229 - Memory of the original intention

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 228 - The time of re-birth

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 227 - At the time of birth

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 226 - Thunderbolt to sympathize with

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 225 - Cry of pain

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 224 - The rowdy that was let loose

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 223 - Virtual image to pass away

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 222 - Light it up!

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 221 - The last reencounter

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 220 - The voice that did not arrive

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 219 - Birth of the strongest warrior

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 218 - The restraint that was let loose

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 217 - Devotion for hope

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 216 - Significance of the hero's life

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 215 - A clue to you

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 214 - Driff for aim

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 213 - The sadness of the person who does not exist

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 212 - In a blizzard

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 211 - Go in remains

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 210 - The voice that mother calls for

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 209 - He reddened cheeks

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 208 - Desperate prevention against evil

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 207 - Extreme power

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 206 - Influence the speed

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 205 - Fatal attack

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 204 - I believe her. I want to help her.

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 203 - The intellect that was inherited

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 202 - Begining of the new era sage

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 201 - Eyes of the realization

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 200 - Both ends of the balance

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 199 - Labyrinth of the intellect

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 198 - Pilot of the sage in junks

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 197 - Waking to power of the Hero

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 196 - Solve the restraint

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 195 - Happy world nightmare

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 194 - The one who wriggles in darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 193 - Don't forget me

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 192 - The snaker into underground

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 191 - The will that is inherit

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 190 - The fate that was shown

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 189 - The inside of mirror/ the inside of the egg

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 188 - You stake all of you on something

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 187 - The light to let a shadow disappear

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 186 - Fierce attack by dragons

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 185 - Head-on collision

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 184 - Prevention against evil to produce darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 183 - Declaration of war

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 182 - In the collapsed town

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 181 - To the world under the ground

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Ngoại truyện 5: Determination to wipe out darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 180 - Hot spring cure

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 179 - Encounter with the burglar

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 178 - Existence to protect

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 177 - Towing

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 176 - Scar of the blast

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 175 - Great explosion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 174 - Desperate rush

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 173 - Pilot of the death road

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 172 - Defeat

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 171 - Waking of a blood stone

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 170 - Stake bunker

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 169 - Manace to stand in the way

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 168 - Vindication of honor

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 167 - The raid

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 166 - Arrive at the destination

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 165 - Departure of kings

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 164 - Urgent signal

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 163 - Casus belli

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 162 - Trap of the other self

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 161 - Fraud and dog

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 160 - To the ground zero

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 159: The reason wht is not yielded to

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 158: General of the force in the darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 157: Conferssion of the burglar

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 156: Escape of the hair's breadth

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 155: Break through an ercircling net

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 154: Disagreement

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 153: Collision on the warship

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 152: Testimony of the admiral

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 151: Structure of incantation

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 150: Memory of the loss

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Ngoại truyện 4: The things he found for the first time

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 149 - Proof of the ruler

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 148 - The way which each goes ahead through

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 147 - Fraud in the cloud of dust

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 146 - Each prospects

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 145 - The chilly touch

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 144 - The Embrace

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 143 - In the thunderstorm

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 142 - Equation for the magic

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 141 - Power of no control

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 140 - Resonance

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 139 - Disastrous conflagration

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 138 - Waking of the flame

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 137 - The blade which went through heart

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 136 - Choice not to be available

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 135 - Discretion is the better part of valor

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 134 - Situation reversal

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 133 - Unexpected attack

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 132 - Under the eye bandage

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 131 - Slight doubt

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 130 - Attack not to hit

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 129 - Father's admonition

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 128 - A huge pit

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 127 - Dispelled darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 126 - Into a pyramid

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 125 - A voice to call for

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 124 - Break a dead end

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 123 - The invasion of desert pirates

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 122 - Revived oasis

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 121 - The demand of the champion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 120 - Coward blow

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 119 - Amazing skills

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 118 - The first semi-finals match

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 117 - Impeachment

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 116 - Dream on her lap

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Ngoại truyện 3: Irresponsible reminiscences

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Ngoại truyện 2: I found a slightly off guard

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 115 - Prediction by the elder

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 114 - Tangled rope

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 113 - Slightly off guard

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 112 - Cross-examine

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 111 - A suspicious man

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 110 - Who was fascinated

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 109 - Transfer

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 108 - The disappointing end

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 107 - An unexpected hard fight

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 106 - A remarkable change

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Ngoại truyện 1: The doubtful woman came from the opposed country

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 105 - The disappointing

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 104 - King's grief

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 103 - Compensation of the deprivation

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 102 - A tradegy four years ago

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 101 - Booing

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 100 - A pickpocket disturbance

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 99 - A preliminary first match

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 98 - Start of the battle championship

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 97 - The light that it showed subtly

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 96 - Urgent special training

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 95 - A weak point to become clear

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 94 - Intruders

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 93 - Encounter, with the rivals

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 92 - For a dearest

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 91 - When he met her for the first time

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 90 - When she met him for the first time

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 89 - Is it true to have murdered a person?

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 88 - Her suggestion, his impeachment

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 87 - The dinner in royal palace

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 86 - A short-lived dream

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 85 - A gorgeous theater

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 84 - The plain-looking rabbit which she wanted

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 83 - The meaning of sacred treasures was told

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 82 - They came to the village in search of ship

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 81 - A dreaming girl

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 80 - A super huge earthworm

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 79 - Two ships which go the desert

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 78 - The relative of the sacred soldier

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 77 - We go into the desert

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 76 - A parting day

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 75 - The end of the long night

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 74 - The hero who awoke

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 73 - Liberation from spellbinding

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 72 - The place that escaped

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 71 - The death of a certain boy

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 70 - A piace of lost memory

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 69 - Because everybody was going to protect it

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 68 - The secret weapon which was delayed

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 67 - Be shot

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 66 - He was found when he was going to escape

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 65 - Their purpose that he talked

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 64 - Be stirred up

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 63 - The distance of the comrade

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 62 - In search of scared treasure

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 61 - Steal up from darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 60 - The time for pleasure of home life

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 59 - Straying person

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 58 - The monsters escaped out of necessity

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 57 - A visitor to his hometown

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 56 - A wish of mother who woke up

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 55 - Stars told that " three sacred stars gathered south "

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 54 - The pirate came over

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 53 - A dispute

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 52 - His agony, Her pain

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 51 - After flame faded away

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 50 - The power that was let loose

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 49 - Pull it up

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 48 - Can't withdraw

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 47 - Chaser, deserter and trespasser

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 46 - To guard it from assaulter

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 45 - A devoted person

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 44 - What there should have

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 43 - A prayer to the regeneration

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 42 - Reminiscence

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 41 - A strong arm and strong luck

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 40 - Green disaster evil

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 39 -Stillness before the storm

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 38 - At the crater

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 37 - Climb to the clue

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 36 - Hidden errand

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 35 - A Crest of Flame

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 34 - The woman who know the past

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 33 - After the battle, the next day

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 32 - Joy of Reunion, Pain of Distance

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 31 - Invisible Enemy

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 30 - Reversal play

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 29 - Clash in rain

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 28 - An escape play in darkness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 27 - Condition

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 26 - Eyewitness

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 25 - The new ground

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 24 - Contortion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 23 - Go forth

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 22 - The memento

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 21 - Never repeat the mistake

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 20 - Incursion

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 19 - Guilty consience

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 18 - Expect

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 17 - The place We should aim at

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 16 - Link

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 15 - Streak

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 14 - Face off

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 13 - Be Invoked

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 12 - Resolution

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 11 - Hide and seek

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 10 - Fragments

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 9 - The enshrined thing

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 8 - In the back of his mind

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 7 - Getaway

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 6 - Doubt

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 5 - The thing that restrains his will

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 4 - Late commer

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 3 - Visitors

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 2 - Retrace

Dragon Quest - Dấu Ấn Roto - Người Thừa Kế Thánh Huy Chương 1 - Blood

emo Bookmark để tiện theo dõi các chương mới cập nhật từ team chúng mình nhé. 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Dragon Quest - Dũng Giả Avan và Ngục Viêm Ma Vương Update vol 7 - Chap 28
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình