Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

truyện tranh Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước
SƠ LƯỢC
 

Đường triều thiếu nữ khương hoà xuyên qua ngàn năm qua đến hứa thanh trước mắt, vận mệnh dắt cái này vượt qua ngàn năm yêu thương. Thiếu nữ quen thuộc hết thảy, đều đã biến thành lịch sử. Thân bằng, hảo hữu, địch nhân, toàn bộ yên lặng tại 1,200 năm trước. Thiếu niên thì không giữ lại chút nào, mang theo thiếu nữ mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. Thống khổ, mê mang, tiếng hoan hô, cười nói đều đem lưu tại cái này thế giới mới.

 

Thể loại: Action Manhua Martial Arts Romance

Đăng bởi: Niệm Lan Chân Nhân Trạng thái: Tạm ngưng

Tham gia update: Tuấn Thành

Số lượt xem: 504535 Theo dõi: 641

Update: 27/02/2023 13:25



TỔNG HỢP (137 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 137 16/09/2023 11:49

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 136 16/09/2023 11:49

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 135 16/09/2023 11:48

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 134 27/02/2023 13:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 133 27/02/2023 13:22

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 132 27/02/2023 13:22

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 131 27/02/2023 13:21

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 130 27/02/2023 13:20

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 129 27/02/2023 13:20

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 128 31/01/2023 22:31

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 127 31/01/2023 22:30

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 126 31/01/2023 22:29

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 125 31/01/2023 22:28

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 124 31/01/2023 22:27

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 123 31/01/2023 22:27

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 122 02/01/2023 21:52

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 121 02/01/2023 21:52

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 120 23/12/2022 18:06

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 119 23/12/2022 18:05

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 118 15/12/2022 21:45

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 117 15/12/2022 21:44

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 116 15/12/2022 21:41

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 115 05/12/2022 12:04

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 114 05/12/2022 12:02

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 113 28/11/2022 16:01

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 112 28/11/2022 15:37

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 111 23/11/2022 08:58

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 110 23/11/2022 08:58

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 109 14/11/2022 21:44

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 108 14/11/2022 21:40

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 107 08/11/2022 21:57

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 106 08/11/2022 21:56

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước 105 02/11/2022 19:10

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước 104 02/11/2022 19:09

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 103 19/10/2022 22:59

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 102 19/10/2022 22:58

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 101 19/10/2022 22:58

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 100 19/10/2022 22:57

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 99 14/10/2022 21:15

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 98 14/10/2022 21:14

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 97 11/10/2022 17:44

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 96 11/10/2022 17:40

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 95 04/10/2022 17:42

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 94 04/10/2022 17:40

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 93 28/09/2022 22:01

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 92 27/09/2022 19:08

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 91 25/09/2022 21:40

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 90 23/09/2022 19:53

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 89 22/09/2022 20:55

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 88 22/09/2022 20:52

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 87 20/09/2022 12:58

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 86 19/09/2022 22:12

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 85 19/09/2022 22:10

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 84 17/09/2022 22:33

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 83 16/09/2022 12:43

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 82 16/09/2022 12:42

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 81 16/09/2022 12:41

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 80 13/09/2022 20:54

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 79 13/09/2022 20:52

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 78 11/09/2022 11:51

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 77 11/09/2022 11:45

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 76 11/09/2022 11:42

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 75 09/09/2022 23:39

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 74 09/09/2022 23:37

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 73 09/09/2022 23:34

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 72 08/09/2022 22:24

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 71 07/09/2022 22:39

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 70 07/09/2022 22:34

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 69 06/09/2022 15:56

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 68 06/09/2022 15:53

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 67 05/09/2022 22:10

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 66 05/09/2022 19:47

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 65 05/09/2022 16:40

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 64 05/09/2022 16:35

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 63 04/09/2022 22:36

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 62 04/09/2022 21:47

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 61 04/09/2022 09:39

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 60 07/08/2022 16:15

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chap 59 02/08/2022 20:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chap 58 31/07/2022 00:48

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước CHAP 57 29/07/2022 21:15

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 56 16/06/2022 09:30

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 55 11/06/2022 11:21

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 54 09/06/2022 09:09

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 53 07/06/2022 22:05

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 52 07/06/2022 22:05

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 51 29/05/2022 23:31

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 50 29/05/2022 23:31

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 49 21/05/2022 08:29

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 48 19/05/2022 21:55

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 47 19/05/2022 21:54

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 46 12/05/2022 10:04

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 45 11/05/2022 11:51

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 44 09/05/2022 10:15

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 43 08/05/2022 08:56

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 42 08/05/2022 08:12

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 41 06/05/2022 21:10

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 40 03/05/2022 13:02

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 39 03/05/2022 13:02

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 38 01/05/2022 13:07

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 37 28/04/2022 21:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 36 24/04/2022 15:40

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 35 21/04/2022 14:13

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 34 16/04/2022 18:32

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 33 15/04/2022 19:51

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 32 09/04/2022 11:28

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 31 07/04/2022 12:10

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 30 02/04/2022 09:29

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 29 02/04/2022 06:35

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 28 27/03/2022 00:26

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 27 27/03/2022 00:26

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 26 27/03/2022 00:26

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 25 27/03/2022 00:26

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 24 27/03/2022 00:26

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 23 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 22 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 21 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 20 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 19 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 18 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 17 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 16 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 15 27/03/2022 00:25

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 14 27/03/2022 00:24

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 13 27/03/2022 00:24

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 12 27/03/2022 00:24

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 11 27/03/2022 00:24

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 10 27/03/2022 00:24

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 9 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 8 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 7 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 6 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 5 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 4 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 3 27/03/2022 00:23

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 2 27/03/2022 00:22

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước chương 1 27/03/2022 00:22

Mấy ông lính cũ ra quân hết rồi emo tạm ngưng hoạt động vì không đủ nhân lực emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Machigatta Ko Wo Mahou Shoujoni Shite Shimatta Comeback
  • truyện tranh Trung Khuyển Thập Nhị Cung  [ Update chap 6 ]
  • truyện tranh Trở Thành Dương Quý Phi Huyền Thoại
  • truyện tranh Khương Nguyện
loading...

Đang tải...



ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình