Until Death Do Us Part Update Chapter 200-214 The End

truyện tranh Until Death Do Us Part
SƠ LƯỢC
Một cô bé có thể nhìn thấy trước tương lai, 1 món quà từ thượng đế hay là nỗi bất hạnh? Cô bị bọn yakuza truy đuổi nhằm mưu lợi cá nhân và cô muốn thoát khỏi tay bọn chúng. Dựa vào năng lực của mình, cô đã tìm đến một người đàn ông bị mù mắt nhưng cực kỳ mạnh mẽ, người có thể giúp cô trốn thoát…

Tên khác: Shi ga Futari wo Wakatsu Made

Tác giả: TAKASHIGE Hiroshi

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com Shyobz

Thể loại: Action Adventure Martial Arts Seinen

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: Vũ Trần Việt , ~~A-tan~~

Số lượt xem: 2403266 Theo dõi: 2187

Update: 04/12/2021 00:06TỔNG HỢP (216 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Until Death Do Us Part Chapter 214 03/12/2021 15:55

Until Death Do Us Part Chapter 213 03/12/2021 15:53

Until Death Do Us Part Chapter 212 03/12/2021 15:52

Until Death Do Us Part Chapter 211 03/12/2021 15:50

Until Death Do Us Part Chapter 210 03/12/2021 15:48

Until Death Do Us Part Chapter 209 03/12/2021 15:46

Until Death Do Us Part Chapter 208 03/12/2021 15:44

Until Death Do Us Part Chapter 207 03/12/2021 15:43

Until Death Do Us Part Chapter 206 03/12/2021 15:41

Until Death Do Us Part Chapter 205 03/12/2021 15:40

Until Death Do Us Part Chapter 204 03/12/2021 15:38

Until Death Do Us Part Chapter 203 03/12/2021 15:36

Until Death Do Us Part Chapter 202 03/12/2021 15:35

Until Death Do Us Part Chapter 201 03/12/2021 15:32

Until Death Do Us Part Chapter 200 03/12/2021 15:30

Until Death Do Us Part Chapter 199 05/09/2021 09:58

Until Death Do Us Part Chapter 198 05/09/2021 09:58

Until Death Do Us Part chapter 197 05/09/2021 09:58

Until Death Do Us Part Chapter 196 05/09/2021 09:58

Until Death Do Us Part Chapter 195 05/09/2021 09:58

Until Death Do Us Part Chapter 194 05/09/2021 09:58

Until Death Do Us Part Chapter 193 20/08/2021 19:34

Until Death Do Us Part Chapter 192 20/08/2021 19:34

Until Death Do Us Part Chapter 191 20/08/2021 19:34

Until Death Do Us Part Chapter 190 20/08/2021 19:33

Until Death Do Us Part Chapter 189 20/08/2021 19:33

Until Death Do Us Part Chapter 188 20/08/2021 19:32

Until Death Do Us Part Chapter 187 20/08/2021 19:31

Until Death Do Us Part Chapter 186 20/08/2021 19:30

Until Death Do Us Part Chapter 185 08/06/2018 21:06

Until Death Do Us Part Chapter 184 07/06/2018 19:26

Until Death Do Us Part Chapter 183 23/12/2016 21:23

Until Death Do Us Part Chapter 182 12/11/2016 22:38

Until Death Do Us Part Chapter 181 08/11/2016 22:10

Until Death Do Us Part Chapter 180 07/11/2016 12:46

Until Death Do Us Part Chapter 179 13/02/2016 23:15

Until Death Do Us Part Chapter 178 30/08/2015 21:13

Until Death Do Us Part Chapter 177 24/08/2015 22:50

Until Death Do Us Part Chapter 176 20/08/2015 22:19

Until Death Do Us Part Chapter 175 14/08/2015 22:07

Until Death Do Us Part Chapter 174 13/08/2015 22:21

Until Death Do Us Part Chapter 173 14/05/2015 22:26

Until Death Do Us Part Chapter 172 07/05/2015 21:35

Until Death Do Us Part Chapter 171 05/05/2015 20:19

Until Death Do Us Part Chapter 170 06/01/2015 22:39

Until Death Do Us Part Chapter 169 31/12/2014 20:42

Until Death Do Us Part Chapter 168 28/12/2014 18:36

Until Death Do Us Part Chapter 167 26/12/2014 20:59

Until Death Do Us Part Chapter 166 25/12/2014 21:22

Until Death Do Us Part Chapter 165 24/12/2014 22:22

Until Death Do Us Part Chapter 164 24/12/2014 21:14

Until Death Do Us Part Chapter 163 24/12/2014 20:23

Until Death Do Us Part Chapter 162 14/07/2014 22:19

Until Death Do Us Part Chapter 161 08/07/2014 14:22

Until Death Do Us Part Chapter 160 29/06/2014 22:00

Until Death Do Us Part Chapter 159 15/06/2014 21:32

Until Death Do Us Part Chapter 158 11/06/2014 21:15

Until Death Do Us Part Chapter 157 09/06/2014 21:40

Until Death Do Us Part Chapter 156 08/06/2014 17:46

Until Death Do Us Part Chapter 155 06/06/2014 23:57

Until Death Do Us Part Chapter 154.5 04/06/2014 22:28

Until Death Do Us Part Chapter 154 06/02/2014 21:08

Until Death Do Us Part Chapter 153 29/01/2014 10:54

Until Death Do Us Part Chapter 152 26/01/2014 22:05

Until Death Do Us Part Chapter 151 25/01/2014 21:40

Until Death Do Us Part Chapter 150 25/01/2014 21:39

Until Death Do Us Part Chapter 149 30/10/2013 21:09

Until Death Do Us Part Chapter 148 30/10/2013 21:09

Until Death Do Us Part Chapter 147 30/10/2013 21:09

Until Death Do Us Part Chapter 146 30/10/2013 21:08

Until Death Do Us Part Chapter 145 30/10/2013 21:08

Until Death Do Us Part Chapter 144 30/10/2013 21:07

Until Death Do Us Part Chapter 143 06/08/2013 22:41

Until Death Do Us Part Chapter 142 06/08/2013 22:37

Until Death Do Us Part Chapter 141 15/03/2013 23:54

Until Death Do Us Part Chapter 140 04/03/2013 22:56

Until Death Do Us Part Chapter 139 26/02/2013 23:45

Until Death Do Us Part Chapter 138 01/01/2013 19:51

Until Death Do Us Part Chapter 137 01/01/2013 19:51

Until Death Do Us Part Chapter 136 01/01/2013 19:50

Until Death Do Us Part Chapter 135 01/01/2013 19:50

Until Death Do Us Part Chapter 134 01/01/2013 19:49

Until Death Do Us Part Chapter 133 01/01/2013 19:49

Until Death Do Us Part Chapter 132 01/01/2013 19:49

Until Death Do Us Part Chapter 131 01/01/2013 19:48

Until Death Do Us Part Chapter 130.5 04/07/2012 21:54

Until Death Do Us Part Chapter 130 03/07/2012 21:54

Until Death Do Us Part Chapter 129 03/07/2012 21:53

Until Death Do Us Part Chapter 128 03/07/2012 21:53

Until Death Do Us Part Chapter 127 03/07/2012 21:52

Until Death Do Us Part Chapter 126 03/07/2012 21:52

Until Death Do Us Part Chapter 125 03/07/2012 21:51

Until Death Do Us Part Chapter 124 03/07/2012 21:50

Until Death Do Us Part Chapter 123 03/07/2012 21:49

Until Death Do Us Part Chapter 122 03/07/2012 21:46

Until Death Do Us Part Chapter 121 03/07/2012 21:45

Until Death Do Us Part Chapter 120 03/07/2012 21:43

Until Death Do Us Part Chapter 119 03/07/2012 21:43

Until Death Do Us Part Chapter 118 03/07/2012 21:42

Until Death Do Us Part Chapter 117 03/07/2012 21:41

Until Death Do Us Part Chapter 116 03/07/2012 21:40

Until Death Do Us Part Chapter 115 03/07/2012 21:39

Until Death Do Us Part Chapter 114 03/07/2012 21:38

Until Death Do Us Part Chapter 113 03/07/2012 21:38

Until Death Do Us Part Chapter 112 03/07/2012 21:37

Until Death Do Us Part Chapter 111 03/07/2012 21:36

Until Death Do Us Part Chapter 110 03/07/2012 21:36

Until Death Do Us Part Chapter 109 03/07/2012 21:33

Until Death Do Us Part Chapter 108 03/07/2012 21:33

Until Death Do Us Part Chapter 107 03/07/2012 21:32

Until Death Do Us Part Chapter 106 03/07/2012 21:32

Until Death Do Us Part Chapter 105 03/07/2012 21:31

Until Death Do Us Part Chapter 104 03/07/2012 21:31

Until Death Do Us Part Chapter 103 03/07/2012 21:31

Until Death Do Us Part Chapter 102 03/07/2012 21:30

Until Death Do Us Part Chapter 101 03/07/2012 21:30

Until Death Do Us Part Chapter 100 03/07/2012 21:29

Until Death Do Us Part Chapter 099 03/07/2012 21:29

Until Death Do Us Part Chapter 098 03/07/2012 21:28

Until Death Do Us Part Chapter 097 03/07/2012 21:28

Until Death Do Us Part Chapter 096 03/07/2012 21:27

Until Death Do Us Part Chapter 095 03/07/2012 21:27

Until Death Do Us Part Chapter 094 03/07/2012 21:26

Until Death Do Us Part Chapter 093 03/07/2012 21:26

Until Death Do Us Part Chapter 092 03/07/2012 21:25

Until Death Do Us Part Chapter 091 03/07/2012 21:24

Until Death Do Us Part Chapter 090 03/07/2012 17:05 Download

Until Death Do Us Part Chapter 089 03/07/2012 17:04 Download

Until Death Do Us Part Chapter 088 03/07/2012 17:04 Download

Until Death Do Us Part Chapter 087 03/07/2012 17:03 Download

Until Death Do Us Part Chapter 086 03/07/2012 17:02 Download

Until Death Do Us Part Chapter 085 03/07/2012 17:01 Download

Until Death Do Us Part Chapter 084 03/07/2012 17:00 Download

Until Death Do Us Part Chapter 083 03/07/2012 11:21 Download

Until Death Do Us Part Chapter 082 03/07/2012 11:21 Download

Until Death Do Us Part Chapter 081 02/07/2012 11:46 Download

Until Death Do Us Part Chapter 080 11/05/2012 21:29 Download

Until Death Do Us Part Chapter 079 11/05/2012 21:28 Download

Until Death Do Us Part Chapter 078 11/05/2012 21:28 Download

Until Death Do Us Part Chapter 077 11/05/2012 21:27 Download

Until Death Do Us Part Chapter 076 11/05/2012 21:27 Download

Until Death Do Us Part Chapter 075 10/05/2012 15:58 Download

Until Death Do Us Part Chapter 074 10/05/2012 15:57 Download

Until Death Do Us Part Chapter 073 10/05/2012 15:57 Download

Until Death Do Us Part Chapter 072 10/05/2012 15:56 Download

Until Death Do Us Part Chapter 071 10/05/2012 15:55 Download

Until Death Do Us Part Chapter 070 12/04/2012 19:55 Download

Until Death Do Us Part Chapter 069 12/04/2012 19:54 Download

Until Death Do Us Part Chapter 068 12/04/2012 19:53 Download

Until Death Do Us Part Chapter 067 12/04/2012 19:53 Download

Until Death Do Us Part Chapter 066 12/04/2012 19:27 Download

Until Death Do Us Part Chapter 065 12/03/2012 17:23 Download

Until Death Do Us Part Chapter 064 12/03/2012 17:23 Download

Until Death Do Us Part Chapter 063 12/03/2012 17:22 Download

Until Death Do Us Part Chapter 062 12/03/2012 17:22 Download

Until Death Do Us Part Chapter 061 12/03/2012 17:20 Download

Until Death Do Us Part Chapter 060 12/03/2012 17:19 Download

Until Death Do Us Part Chapter 059 12/03/2012 17:18 Download

Until Death Do Us Part Chapter 058 12/03/2012 17:18 Download

Until Death Do Us Part Chapter 057 12/03/2012 17:17 Download

Until Death Do Us Part Chapter 056 12/03/2012 17:16 Download

Until Death Do Us Part Chapter 055 26/02/2012 13:00 Download

Until Death Do Us Part Chapter 054 26/02/2012 12:59 Download

Until Death Do Us Part Chapter 053 26/02/2012 12:59 Download

Until Death Do Us Part Chapter 052 26/02/2012 12:58 Download

Until Death Do Us Part Chapter 051 26/02/2012 12:58 Download

Until Death Do Us Part Chapter 050 26/02/2012 12:44 Download

Until Death Do Us Part Chapter 049 26/02/2012 12:43 Download

Until Death Do Us Part Chapter 048 26/02/2012 12:42 Download

Until Death Do Us Part Chapter 047 26/02/2012 12:41 Download

Until Death Do Us Part Chapter 046 23/02/2012 12:34 Download

Until Death Do Us Part Chapter 045 17/02/2012 19:45 Download

Until Death Do Us Part Chapter 044 17/02/2012 19:45 Download

Until Death Do Us Part Chapter 043 17/02/2012 19:44 Download

Until Death Do Us Part Chapter 042 17/02/2012 19:43 Download

Until Death Do Us Part Chapter 041 17/02/2012 19:43 Download

Until Death Do Us Part Chapter 040 14/02/2012 13:31 Download

Until Death Do Us Part Chapter 039 14/02/2012 13:27 Download

Until Death Do Us Part Chapter 038 14/02/2012 13:23 Download

Until Death Do Us Part Chapter 037 14/02/2012 13:20 Download

Until Death Do Us Part Chapter 036 14/02/2012 13:09 Download

Until Death Do Us Part Chapter 035 13/02/2012 17:02 Download

Until Death Do Us Part Chapter 034 13/02/2012 16:57 Download

Until Death Do Us Part Chapter 033 13/02/2012 16:44 Download

Until Death Do Us Part Chapter 032 13/02/2012 16:36 Download

Until Death Do Us Part Chapter 031 13/02/2012 16:30 Download

Until Death Do Us Part Chapter 030 12/02/2012 12:48 Download

Until Death Do Us Part Chapter 029 12/02/2012 12:44 Download

Until Death Do Us Part Chapter 028 12/02/2012 11:56 Download

Until Death Do Us Part Chapter 027 12/02/2012 11:51 Download

Until Death Do Us Part Chapter 026 12/02/2012 11:41 Download

Until Death Do Us Part Chapter 025 11/02/2012 21:52 Download

Until Death Do Us Part Chapter 024 11/02/2012 21:51 Download

Until Death Do Us Part Chapter 023 11/02/2012 21:39 Download

Until Death Do Us Part Chapter 022 11/02/2012 21:38 Download

Until Death Do Us Part Chapter 021 11/02/2012 21:05 Download

Until Death Do Us Part Chapter 020 11/02/2012 20:44 Download

Until Death Do Us Part Chapter 019 11/02/2012 20:36 Download

Until Death Do Us Part Chapter 018 11/02/2012 20:10 Download

Until Death Do Us Part Chapter 017 11/02/2012 20:02 Download

Until Death Do Us Part Chapter 016 11/02/2012 19:53 Download

Until Death Do Us Part Chapter 015 11/02/2012 19:44 Download

Until Death Do Us Part Chapter 014 11/02/2012 19:34 Download

Until Death Do Us Part Chapter 013 11/02/2012 19:27 Download

Until Death Do Us Part Chapter 012 11/02/2012 18:36 Download

Until Death Do Us Part Chapter 011 11/02/2012 18:30 Download

Until Death Do Us Part Chapter 010 11/02/2012 18:23 Download

Until Death Do Us Part Chapter 009 11/02/2012 18:18 Download

Until Death Do Us Part Chapter 008 11/02/2012 16:20 Download

Until Death Do Us Part Chapter 007 11/02/2012 16:12 Download

Until Death Do Us Part Chapter 006 11/02/2012 16:01 Download

Until Death Do Us Part Chapter 005 11/02/2012 15:45 Download

Until Death Do Us Part Chapter 004 11/02/2012 11:03 Download

Until Death Do Us Part Chapter 003 11/02/2012 11:01 Download

Until Death Do Us Part Chapter 002 11/02/2012 10:59 Download

Until Death Do Us Part Chapter 001 11/02/2012 10:54 Download

emoBạn muốn một tiến độ dịch như thế nào?emo
                 emoHãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới.emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 22/12<] chapter 1084-1085
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...