Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen [>Update 25/10<] chapter 66

truyện tranh Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen
SƠ LƯỢC
T̶̶ừ̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶a̶ ̶m̶̶ẹ̶ ̶q̶̶u̶̶a̶ ̶đ̶̶ờ̶̶i̶, ̶t̶̶r̶̶ọ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶â̶̶m̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶W̶̶a̶̶t̶̶a̶̶r̶̶i̶ ̶N̶̶a̶̶o̶̶t̶̶o̶ ̶x̶̶o̶̶a̶̶y̶ ̶q̶̶u̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶ ̶C̶̶ậ̶̶u̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶h̶̶o̶̶ạ̶̶t̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ó̶̶a̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶d̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ờ̶̶i̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶, ̶k̶̶h̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶b̶̶è̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶r̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶s̶̶i̶̶s̶̶-c̶̶o̶̶n̶̶.̶ ̶N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶i̶̶ễ̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶, ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶s̶̶ẵ̶̶n̶ ̶s̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶̶n̶̶g̶̶o̶̶à̶̶i̶ ̶t̶̶a̶̶i̶ ̶̶t̶̶ấ̶̶t̶ ̶c̶̶ả̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶x̶̶é̶̶t̶ k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶v̶̶ề̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶̶T̶̶u̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶ấ̶̶y̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶l̶̶ầ̶̶n̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ ̶b̶̶ị̶ ̶đ̶̶e̶ ̶d̶̶ọ̶̶a̶ ̶b̶̶ở̶̶i̶ ̶c̶̶ơ̶̶n̶ ̶á̶̶c̶ ̶m̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶p̶̶h̶̶á̶ ̶t̶̶a̶̶n̶ ̶̶k̶̶h̶̶o̶̶ả̶̶n̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶6̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶̶.̶̶.̶̶.̶
 
Một cậu học sinh bị cưỡng... hôn đến chết. Hết.

Tên khác: 渡くんの××が崩壊寸前; 渡君的XX即将崩坏; Watari-kun no Batsu Batsu ga Houkai Sunzen; Watari-kun no Batsubatsu ga Houkai Sunzen

Tác giả: Narumi Naru

Nhóm dịch: MaBuMG

Thể loại: Harem Romance School Life Seinen

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Song Ngư , Góc Truyện Vui , Ma Bư Mập , -kevin- , Mabu Manga

Số lượt xem: 801230 Theo dõi: 3026

Update: 25/10/2022 16:10TỔNG HỢP (68 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 66 25/10/2022 16:10

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 65.5 20/10/2022 19:32

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 65 13/10/2022 20:49

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 64 09/10/2022 17:58

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 63.5 03/10/2022 16:40

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 62 20/10/2021 23:50

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 61 21/09/2021 07:56

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 60 08/09/2021 14:02

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 59 11/08/2021 21:00

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 58 21/04/2021 13:59

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 57 21/04/2021 13:59

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen chapter 56 01/12/2020 01:43

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 55 23/07/2020 00:05

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 54 16/05/2020 10:49

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 53 21/04/2020 00:47

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 52 18/04/2020 23:06

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 51 18/04/2020 23:06

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 50 14/02/2020 23:28

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 49 09/02/2020 21:26

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 48 19/01/2020 03:06

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 47 17/11/2019 23:31

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 46 17/11/2019 23:23

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 45 17/11/2019 23:23

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 44 08/07/2019 20:02

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 43 01/06/2019 21:43

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 42.5 18/05/2019 20:45

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 42 18/05/2019 20:44

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 41 18/05/2019 20:44

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 40 27/01/2019 02:22

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 39 27/01/2019 02:21

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 38 - Vẫn như một đứa trẻ 11/11/2018 20:18

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 37: sự đồng thuận của người mẹ 25/10/2018 10:19

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 36 03/09/2018 18:41

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 35 12/08/2018 18:55

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 34 11/06/2018 19:02

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 33 05/05/2018 18:59

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 32 04/04/2018 18:23

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 31 04/04/2018 18:23

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 30 04/04/2018 18:22

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 29 29/03/2018 18:56

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 28 29/03/2018 18:56

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 27 04/04/2018 10:37

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 26 04/04/2018 10:37

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 25 04/04/2018 10:36

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 24 04/04/2018 10:35

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 23 04/04/2018 10:35

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 22 04/04/2018 10:34

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 21 04/04/2018 10:34

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 20 04/04/2018 10:33

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 19 04/04/2018 10:33

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 18 04/04/2018 10:32

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 17 04/04/2018 10:32

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 16 04/04/2018 10:31

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 15 04/04/2018 10:30

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 14 04/07/2016 11:58

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 13 03/07/2016 16:27

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 12 01/07/2016 03:21

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 11 - (thay thế Chapter 9) 12/03/2016 20:55

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 10 - (thay thế Chapter 8) 13/03/2016 01:06

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 9 12/03/2016 20:55

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 8 19/06/2015 14:38

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 7 04/06/2015 18:06

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 6 28/05/2015 18:16

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 5 25/05/2015 20:36

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 4 20/05/2015 19:23

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 3 16/05/2015 19:02

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 2 13/05/2015 07:16

Watari-kun no xx ga Houkai Sunzen Chapter 1 06/05/2015 18:08

Đón xem các chap mới nhanh nhất tại page của nhóm nhé :D


Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...