Tác giả Shinonome Taro

Có 6 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Amagami - Precious Diary 22 158.129 30

2. Amagami Precious Diary- Kaoru -END 3 50.328 9

3. Amagami: Precious Diary - Kaoru 14 94.646 27

4. Ane Kurabe 1 68.368 11

5. KimiKiss - Various Heroines 46 222.126 123

6. KimiKiss ~ Extra Kiss 1 28.226 1