Tác giả Takahashi Rumiko

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Doujinshi Sessrin 24 74.092 2

2. MAO (Takahashi Rumiko) 68 131.327 30

3. Oneshot Hoshi wa Sen no Kao (Ngôi sao ngàn mặt) 1 15.139 6

4. Revenge Doll 1 20.979 5

5. Rumic Theater 7 45.085 28