Tác giả OKINO Yui

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Sachiare (one shot) 1 3.952 13

2. Suito-to! 7 53.493 11