Tác giả Roa Fuduki

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Làm Cậu Bé Này Thích Tôi Là Điều Bất Khả Thi 1 12.134 4

2. Two saints wander off in the different world 8 8.888 13