Uzumaki Boruto [>Update 21/09<] chương 62

truyện tranh Uzumaki Boruto
SƠ LƯỢC
Thằng nhóc Boruto - con của ngài Đệ Thất luôn muốn chống đối người cha của mình - Naruto lên đã làm mọi cách để gây sự chú ý đến ông già của nó. Câu chuyện li kì hấp dẫn sẽ diễn ra và đầy bất ngờ trong các chương tiếp theo.

Tên khác: CỬU VĨ HỒ LY PHẦN 2

Thể loại: Action Shounen

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Trần Thị Bích Vân

Số lượt xem: 763800 Theo dõi: 589

Update: 21/09/2021 22:26TỔNG HỢP (140 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Uzumaki Boruto chương 62 21/09/2021 22:26

Uzumaki Boruto chương 61 21/08/2021 04:34

Uzumaki Boruto chương 60 22/07/2021 12:46

Uzumaki Boruto chương 59 23/06/2021 12:09

Uzumaki Boruto chương 58 22/05/2021 15:29

Uzumaki Boruto chương 57 24/04/2021 18:20

Uzumaki Boruto chương 56 24/03/2021 12:15

Uzumaki Boruto chương 55 21/02/2021 21:51

Uzumaki Boruto chương 54 15/02/2021 08:55

Uzumaki Boruto chương 53 15/02/2021 08:55

Uzumaki Boruto chương 52 15/02/2021 08:55

Uzumaki Boruto chương 51 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 50 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 49 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 48 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 47 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 46 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 45 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 44 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 43 15/02/2021 08:54

Uzumaki Boruto chương 42 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 41 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 40 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 39 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 38 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 37 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 36 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 35 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 34 15/02/2021 08:53

Uzumaki Boruto chương 33 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 32 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 31 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 30 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 29 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 28 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 27 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 26 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 25 15/02/2021 08:52

Uzumaki Boruto chương 24 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 23 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 22 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 21 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 20 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 19.2 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 19.1 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 18.2 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 18.1 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 17.2 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 17 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 16.2 15/02/2021 08:51

Uzumaki Boruto chương 16.1 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 15.2 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 15.1 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 14.2 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 14.1 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 13.2 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 13.1 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 12.2 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 12.1 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 11.2 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 11 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 10.2 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 10.1 15/02/2021 08:50

Uzumaki Boruto chương 9.2 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 9.1 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 8.2 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 8 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 7.2 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 7.1 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 6.2 15/02/2021 08:49

Uzumaki Boruto chương 54 22/01/2021 17:23

Uzumaki Boruto chương 53 23/12/2020 12:31

Uzumaki Boruto Chương 52 23/11/2020 18:27

Uzumaki Boruto Chương 51 22/10/2020 08:08

Uzumaki Boruto Chương 50 22/09/2020 14:23

Uzumaki Boruto Chương 49 23/08/2020 14:58

Uzumaki Boruto Chương 48 18/08/2020 23:53

Uzumaki Boruto Chương 47 26/06/2020 21:55

Uzumaki Boruto Chương 46 23/05/2020 16:03

Uzumaki Boruto Chương 45 21/04/2020 11:31

Uzumaki Boruto Chương 44 21/03/2020 12:35

Uzumaki Boruto Chương 43 21/02/2020 15:44

Uzumaki Boruto Chương 42 21/01/2020 11:39

Uzumaki Boruto Chương 41 21/12/2019 23:54

Uzumaki Boruto Chương 40 21/12/2019 23:54

Uzumaki Boruto Chương 39 24/10/2019 23:40

Uzumaki Boruto Chương 38 21/10/2019 10:33

Uzumaki Boruto Chương 37 21/10/2019 10:30

Uzumaki Boruto Chương 36 21/08/2019 21:59

Uzumaki Boruto Chương 35 20/07/2019 18:33

Uzumaki Boruto Chương 34 22/04/2019 18:45

Uzumaki Boruto Chương 33 20/04/2019 20:49

Uzumaki Boruto Chương 32 22/03/2019 13:48

Uzumaki Boruto Chương 31 27/01/2019 10:45

Uzumaki Boruto Chương 30 26/12/2018 22:34

Uzumaki Boruto Chương 29 21/12/2018 22:33

Uzumaki Boruto Chương 28 21/10/2018 14:48

Uzumaki Boruto Chương 27 20/10/2018 21:40

Uzumaki Boruto Chương 26 20/08/2018 02:18

Uzumaki Boruto Chương 25 20/08/2018 02:18

Uzumaki Boruto Chương 24 20/08/2018 02:18

Uzumaki Boruto Chương 23 20/08/2018 02:18

Uzumaki Boruto Chương 22 20/08/2018 02:18

Uzumaki Boruto Chương 21 20/08/2018 02:11

Uzumaki Boruto Chương 20.1 09/02/2018 07:55

Uzumaki Boruto Chương 19.2 19/01/2018 12:04

Uzumaki Boruto Chương 19.1 07/01/2018 23:46

Uzumaki Boruto Chương 18.2 01/12/2017 20:38

Uzumaki Boruto Chương 18.1 25/11/2017 19:31

Uzumaki Boruto Chương 17.5 10/11/2017 16:14

Uzumaki Boruto Chương 17 23/10/2017 23:23

Uzumaki Boruto Chương 16.5 17/09/2017 14:52

Uzumaki Boruto Chương 16 15/09/2017 10:40

Uzumaki Boruto Chương 15.5 29/08/2017 12:45

Uzumaki Boruto Chương 15 24/08/2017 18:49

Uzumaki Boruto Chương 14.5 03/08/2017 17:36

Uzumaki Boruto Chương 14 27/07/2017 22:34

Uzumaki Boruto Chương 13.5 12/06/2017 19:06

Uzumaki Boruto Chương 13 10/06/2017 15:27

Uzumaki Boruto Chương 12.2 07/05/2017 12:37

Uzumaki Boruto Chương 12 07/05/2017 12:37

Uzumaki Boruto Chương 11.5 03/04/2017 20:51

Uzumaki Boruto Chương 10.2 28/02/2017 12:28

Uzumaki Boruto Chương 10.1 27/02/2017 10:31

Uzumaki Boruto Chương 9.2 04/02/2017 15:46

Uzumaki Boruto Chương 9.1 02/02/2017 17:07

Uzumaki Boruto Chương 8.2 26/12/2016 20:13

Uzumaki Boruto Chương 8 23/12/2016 12:58

Uzumaki Boruto Chương 7.2 23/11/2016 17:09

Uzumaki Boruto Chương 7.1 23/11/2016 17:09

Uzumaki Boruto Chương 6.2 24/10/2016 19:08

Uzumaki Boruto Chương 6.1 22/10/2016 14:51

Uzumaki Boruto Chương 5.2 11/09/2016 05:57

Uzumaki Boruto Chương 5.1 10/09/2016 14:44

Uzumaki Boruto Chương 4.2 07/08/2016 23:35

Uzumaki Boruto Chương 4.1 07/08/2016 19:49

Uzumaki Boruto Chương 3 09/07/2016 16:07

Uzumaki Boruto Chương 2 09/07/2016 16:06

Uzumaki Boruto Chương 1.2 09/07/2016 16:06

Uzumaki Boruto Chương 1.1 09/07/2016 16:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...