Edens Zero

truyện tranh Edens Zero
SƠ LƯỢC
Sẽ là một câu chuyện kết hợp thế giới ma thuật của Fairy Tail và Thánh Thạch Rave

Tên khác: Hội Pháp Sư Và Thánh Thạch Rave

Tác giả: Mashima Hiro

Nhóm dịch: We love Mashima Hiro

Thể loại: Action Adventure Fantasy manga

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Tama3344

Số lượt xem: 468378 Theo dõi: 609

Update: 22/09/2022 01:32TỔNG HỢP (211 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Edens Zero Chương 207 22/09/2022 01:31

Edens Zero Chương 206 22/09/2022 01:31

Edens Zero Chương 205 22/09/2022 01:31

Edens Zero Chương 204 05/09/2022 23:48

Edens Zero Chương 203 05/09/2022 23:47

Edens Zero Chương 202 05/09/2022 23:47

Edens Zero Chương 201 05/09/2022 23:46

Edens Zero Chương 200 05/09/2022 23:45

Edens Zero Chương 199 05/09/2022 23:35

Edens Zero Chương 198 05/09/2022 23:34

Edens Zero Chương 197 05/09/2022 23:34

Edens Zero Chương 196 29/06/2022 23:35

Edens Zero Chương 195 17/06/2022 04:06

Edens Zero Chương 194 14/06/2022 01:29

Edens Zero Chương 193 14/06/2022 01:28

Edens Zero Chương 192 14/06/2022 01:21

Edens Zero Chương 191 21/05/2022 20:38

Edens Zero Chương 190 21/05/2022 20:35

Edens Zero Chương 189 07/05/2022 11:54

Edens Zero Chương 188 28/04/2022 22:53

Edens Zero Chương 187 21/04/2022 10:52

Edens Zero Chương 186 20/04/2022 17:54

Edens Zero Chương 185 09/04/2022 12:45

Edens Zero Chương 184 08/04/2022 09:00

Edens Zero Chương 183 19/03/2022 00:33

Edens Zero Chương 182 11/03/2022 20:11

Edens Zero Chương 181 08/03/2022 12:16

Edens Zero Chương 180 26/02/2022 13:34

Edens Zero Chương 179 26/02/2022 13:34

Edens Zero Chương 178 19/02/2022 23:24

Edens Zero Chương 177 12/02/2022 23:09

Edens Zero Chương 176 31/01/2022 16:14

Edens Zero Chương 175 23/01/2022 15:07

Edens Zero Chương 174 13/01/2022 17:24

Edens Zero Chương 173 06/01/2022 19:20

Edens Zero Chương 172 25/12/2021 15:23

Edens Zero Chương 171 18/12/2021 18:09

Edens Zero Chương 170 11/12/2021 19:23

Edens Zero Chương 169 07/12/2021 09:38

Edens Zero Chương 168 30/11/2021 09:54

Edens Zero Chương 167 18/11/2021 19:49

Edens Zero Chương 166 10/11/2021 11:05

Edens Zero Chương 165 10/11/2021 10:57

Edens Zero Chương 164 03/11/2021 10:26

Edens Zero Chương 163 02/11/2021 23:18

Edens Zero Chương 162.5 30/10/2021 21:49

Edens Zero Chương 162 25/10/2021 21:17

Edens Zero Chương 161 17/10/2021 06:14

Edens Zero Chương 160 15/10/2021 19:50

Edens Zero Chương 159 15/10/2021 19:33

Edens Zero Chương 158 15/10/2021 19:33

Edens Zero Chương 157 15/10/2021 19:32

Edens Zero Chương 156 15/10/2021 19:32

Edens Zero Chương 155 15/10/2021 19:31

Edens Zero Chương 154 30/09/2021 12:13

Edens Zero Chương 153 10/08/2021 11:50

Edens Zero Chương 152 24/07/2021 02:48

Edens Zero Chương 151 23/07/2021 22:58

Edens Zero Chương 150 23/07/2021 22:58

Edens Zero Chương 149 10/07/2021 22:12

Edens Zero Chương 148 10/07/2021 22:12

Edens Zero Chương 147 10/07/2021 22:12

Edens Zero Chương 146 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 145 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 144 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 143 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 142 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 141 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 140 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 139 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 138 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 137 10/07/2021 18:49

Edens Zero Chương 136 10/07/2021 18:48

Edens Zero Chương 135 10/07/2021 18:48

Edens Zero Chương 134 10/07/2021 18:48

Edens Zero Chương 133 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 132 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 131 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 130 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 129 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 128 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 127 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 126 06/04/2021 21:09

Edens Zero Chương 125 06/02/2021 13:28

Edens Zero Chương 124 06/02/2021 13:27

Edens Zero Chương 123 06/02/2021 13:27

Edens Zero Chương 122 06/02/2021 13:27

Edens Zero Chương 121 06/02/2021 13:27

Edens Zero Chương 120 06/02/2021 13:27

Edens Zero Chương 119 03/12/2020 16:33

Edens Zero Chương 118 30/11/2020 10:04

Edens Zero Chương 117 30/11/2020 10:04

Edens Zero Chương 116 10/11/2020 18:40

Edens Zero Chương 115 10/11/2020 18:40

Edens Zero Chương 114 08/11/2020 17:09

Edens Zero Chương 113 08/11/2020 17:09

Edens Zero Chương 112 08/11/2020 17:09

Edens Zero Chương 111 08/11/2020 17:09

Edens Zero Chương 110 08/11/2020 17:09

Edens Zero Chương 109 03/11/2020 00:41

Edens Zero Chương 108 15/09/2020 19:14

Edens Zero Chương 107 15/09/2020 19:14

Edens Zero Chương 106 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 105 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 104 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 103 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 102 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 101 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 100 03/09/2020 01:49

Edens Zero Chương 99 03/09/2020 01:18

Edens Zero Chương 98 03/09/2020 01:18

Edens Zero Chương 97 03/09/2020 01:18

Edens Zero Chương 96 03/09/2020 01:18

Edens Zero Chương 95 03/09/2020 01:18

Edens Zero Chương 94 27/05/2020 23:15

Edens Zero Chương 93 22/05/2020 10:09

Edens Zero Chương 92 21/05/2020 03:52

Edens Zero Chương 91 04/05/2020 22:48

Edens Zero Chương 90 02/05/2020 06:20

Edens Zero Chương 89 20/04/2020 21:00

Edens Zero Chương 88 19/04/2020 20:53

Edens Zero Chương 87 01/04/2020 17:03

Edens Zero Chương 86 21/03/2020 04:02

Edens Zero Chương 85 17/03/2020 07:07

Edens Zero Chương 84 16/03/2020 02:06

Edens Zero Chương 83 05/03/2020 20:14

Edens Zero Chương 82 27/02/2020 23:02

Edens Zero Chương 81 19/02/2020 21:09

Edens Zero Chương 80 12/02/2020 21:43

Edens Zero Chương 79 05/02/2020 19:50

Edens Zero Chương 78 30/01/2020 21:51

Edens Zero Chương 77 22/01/2020 17:31

Edens Zero Chương 76 07/01/2020 01:34

Edens Zero Chương 75 31/12/2019 20:21

Edens Zero Chương 74 13/12/2019 22:07

Edens Zero Chương 73 08/12/2019 22:52

Edens Zero Chương 72 29/11/2019 23:32

Edens Zero chap 71 27/11/2019 23:38

Edens Zero chap 70 26/11/2019 23:27

Edens Zero chap 69 25/11/2019 21:46

Edens Zero chap 68 13/11/2019 20:45

Edens Zero chap 67 05/11/2019 23:23

Edens Zero chap 66 05/11/2019 23:23

Edens Zero chap 65 05/11/2019 23:23

Edens Zero chap 64 13/10/2019 22:12

Edens Zero chap 63 03/10/2019 23:12

Edens Zero chap 62 30/09/2019 01:57

Edens Zero chap 61 30/09/2019 01:57

Edens Zero chap 60 30/09/2019 01:57

Edens Zero chap 59 18/09/2019 21:19

Edens Zero chap 58 05/09/2019 21:38

Edens Zero chap 57 05/09/2019 21:38

Edens Zero Chap 56 29/08/2019 19:41

Edens Zero chap 55 14/08/2019 13:36

Edens Zero chap 54 09/03/2020 07:54

Edens Zero chap 53 27/07/2019 20:17

Edens Zero chap 52 27/07/2019 20:17

Edens Zero chap 51 27/07/2019 20:16

Edens Zero chap 50 27/07/2019 20:16

Edens Zero chap 49 27/07/2019 20:16

Edens Zero chap 48 27/07/2019 20:16

Edens Zero chap 47 11/07/2019 16:29

Edens Zero chap 46 06/07/2019 20:45

Edens Zero chap 45 27/06/2019 13:39

Edens Zero chap 44 27/06/2019 13:39

Edens Zero chap 43 12/06/2019 21:15

Edens Zero chap 42 12/06/2019 21:15

Edens Zero chap 41 25/05/2019 21:03

Edens Zero chap 40 25/05/2019 21:03

Edens Zero chap 39 25/05/2019 21:02

Edens Zero chap 38 25/05/2019 21:02

Edens Zero chap 37 14/04/2019 21:08

Edens Zero chap 36 14/04/2019 21:08

Edens Zero chap 35 14/04/2019 21:08

Edens Zero chap 34 11/03/2019 22:38

Edens Zero chap 33 11/03/2019 22:38

Edens Zero chap 32 28/02/2019 22:18

Edens Zero chap 31 28/02/2019 22:18

Edens Zero chap 30 28/02/2019 22:18

Edens Zero chap 29 16/02/2019 13:21

Edens Zero chap 28 16/02/2019 13:21

Edens Zero chap 27 17/01/2019 22:08

Edens Zero chap 26 13/01/2019 23:18

Edens Zero chap 25 29/12/2018 22:10

Edens Zero chap 24 29/12/2018 22:09

Edens Zero chap 23 14/12/2018 21:05

Edens Zero chap 22 07/12/2018 20:08

Edens Zero chap 21 30/11/2018 21:47

Edens Zero chap 20 23/11/2018 20:46

Edens Zero chap 19 18/11/2018 02:06

Edens Zero chap 18 15/11/2018 21:10

Edens Zero chap 17 03/11/2018 22:40

Edens Zero chap 16 18/10/2018 21:29

Edens Zero chap 15 18/10/2018 21:29

Edens Zero chap 14 06/10/2018 21:58

Edens Zero chap 13 06/10/2018 21:58

Edens Zero chap 12 21/09/2018 21:52

Edens Zero chap 11 21/09/2018 17:00

Edens Zero chap 10 06/09/2018 22:15

Edens Zero chap 9 30/08/2018 22:55

Edens Zero chap 8 23/08/2018 20:17

Edens Zero chap 7 23/08/2018 20:17

Edens Zero chap 6 07/08/2018 17:54

Edens Zero chap 5 27/07/2018 20:38

Edens Zero chap 4 18/07/2018 20:33

Edens Zero chap 3.5 11/07/2018 21:49

Edens Zero chap 3 11/07/2018 21:49

Edens Zero chap 2.5 10/07/2018 21:30

Edens Zero chap 2 10/07/2018 21:30

Edens Zero chap 1.5 10/07/2018 21:30

Edens Zero chap 1 10/07/2018 21:30

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 28/08<] Chapter 1098-1099
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...