Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến [>Update 15/06<] chuong 262

truyện tranh Jujutsu Kaisen -  Chú Thuật Hồi Chiến
SƠ LƯỢC

Yuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy.

Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị "Ám", Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị "Ám", và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác ...

 

Tham gia trò chuyện và cập nhật những thông tin mới nhất của EishunTeam tại:

Làng EiShun - 英俊村 (EiShun Team)

Tên khác: Chú thuật hồi chiến

Tác giả: Akutami Gege

Nguồn: EiShun Team

Nhóm dịch: EiShun Team

Thể loại: Action Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: EiShun Team Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi , Bảo Hânn , Doraemon cực múp

Số lượt xem: 4289042 Theo dõi: 3045

Update: 23/04/2023 02:06TỔNG HỢP (265 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 262 21/06/2024

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 261 21/06/2024

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 260 21/06/2024

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 259

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 258

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 257

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 256

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 255

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 254

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 253

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 252

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 251

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 250

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 249

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 248

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 247

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 246

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 245

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chuong 244

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 243

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 242

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 241

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 240

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 239

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 238

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 237

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 236

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 235

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 234

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 233

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 232

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 231

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 230

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 229

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 228

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 227

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chuong 226

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 225

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 224

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 223

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 222

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 221

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 220

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 219

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 218

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 217

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 216

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 215

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 214

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 213

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 212

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 211

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 210

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 209

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 208

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 207

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 206

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 205

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 204

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 203

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 202

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 201

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 200

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 199

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 198

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chương 197

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chương 196

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 195

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 194

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 193

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 192

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 191

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 190

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 189

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 188

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 187

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 186

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 185

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 184

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 183

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 182

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 181

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 180

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 179

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 178

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 177

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 176

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 175

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 174

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 173

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 172

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 171

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 170

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 169

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 168.5

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 168

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 167

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 166

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 165

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 164

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 163

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 162

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 161

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 160

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 159

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 158

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 157

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 156

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 155

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 154

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 153

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 152

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 151

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 150

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 149

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 148

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 147

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 146

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 145

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 144

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 143

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 142

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 141

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 140

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 139

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 138

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 137

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 136

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 135

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 134

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 133

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 132.5

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 132

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 131

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 130

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 129.5

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 129

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 128

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 127

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 126

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 125

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 124

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 123

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 122

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 121

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 120

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 119

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 118

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 117

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 116

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 115

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 114

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 113

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 112

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 111

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 110

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 109

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 108

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 107

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 106

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 105

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 104

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 103

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 102

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 101

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 100

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 99

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 98

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 97

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 96

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 95

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 94

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 93

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 92

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 91

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 90

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 89

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 88

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 87

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 86

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 85

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 84

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 83

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 82

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 81

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 80

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 79

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 78

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 77

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 76

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 75

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 74

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 73

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 72

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 71

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 70

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 69

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 68

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 67

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 66

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 65

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 64

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 63

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 62

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 61

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 60

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 59

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 58

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 57

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 56

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 55

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 54

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 53

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 52

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 51

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 50

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 49

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 48

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 47

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 46

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 45

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 44

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 43

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 42

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 41

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 40

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 39

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến Chapter 38

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 37

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 36

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 35

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 34

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 33

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 32

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 31

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 30

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 29

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 28

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 27

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chapter 26

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 25

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 24

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 23

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 22

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 21

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 20

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 19

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 18

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 17

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 16

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 15

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 14

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 13

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 12

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 11

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 10

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 9

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 8

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 7

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 6

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 5

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 4

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 3

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 2

Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến chap 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Golden Kamuy [>Update chương mới ở Làng Eishun<] 213-248
  • truyện tranh Historie [>Update chương mới ở Làng Eishun<]
  • truyện tranh Watashi no Shounen [>Update chương mới ở Làng Eishun<]
  • truyện tranh Kokuei no Junk
  • truyện tranh Devil Desires!!
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình