Crepuscule [Update Chapter 140 !!!]

truyện tranh Crepuscule
SƠ LƯỢC
=>Ngôi nhà của những ma cà rồng…

Tác giả: Mirchi, Yamchi

Nguồn: Deathplace Team

Nhóm dịch: Deathplace Team

Thể loại: Harem Romance School Life Supernatural

Đăng bởi: [G]OD Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Takumi Daisuke

Số lượt xem: 292820 Theo dõi: 268

Update: 22/02/2020 21:17

TỔNG HỢP (140 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Crepuscule chap 140 18/05/2016 13:49

Crepuscule chap 139 13/11/2015 00:09

Crepuscule chap 138 13/11/2015 00:48

Crepuscule chap 137 13/11/2015 00:48

Crepuscule chap 136 13/11/2015 00:47

Crepuscule chap 135 13/11/2015 00:47

Crepuscule chap 134 13/11/2015 00:47

Crepuscule chap 133 13/11/2015 00:47

Crepuscule chap 132 13/11/2015 00:47

Crepuscule chap 131 13/11/2015 00:47

Crepuscule chap 130 13/11/2015 00:46

Crepuscule chap 129 13/11/2015 00:46

Crepuscule chap 128 13/11/2015 00:46

Crepuscule chap 127 13/11/2015 00:45

Crepuscule chap 126 13/11/2015 00:45

Crepuscule chap 125 13/11/2015 00:45

Crepuscule chap 124 13/11/2015 00:45

Crepuscule chap 123 13/11/2015 00:45

Crepuscule chap 122 13/11/2015 00:44

Crepuscule chap 121 13/11/2015 00:44

Crepuscule chap 120 13/11/2015 00:44

Crepuscule chap 119 13/11/2015 00:44

Crepuscule chap 118 13/11/2015 00:50

Crepuscule chap 117 13/11/2015 00:42

Crepuscule chap 116 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 115 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 114 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 113 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 112 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 111 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 110 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 109 13/11/2015 00:41

Crepuscule chap 108 13/11/2015 00:40

Crepuscule chap 107 13/11/2015 00:40

Crepuscule chap 106 13/11/2015 00:39

Crepuscule chap 105 13/11/2015 00:39

Crepuscule chap 104 13/11/2015 00:39

Crepuscule chap 103 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 102 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 101 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 100 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 99 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 98 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 97 13/11/2015 00:38

Crepuscule chap 96 13/11/2015 00:37

Crepuscule chap 94 13/11/2015 00:37

Crepuscule chap 93 13/11/2015 00:37

Crepuscule chap 92 13/11/2015 00:37

Crepuscule chap 91 13/11/2015 00:37

Crepuscule chap 90 13/11/2015 00:35

Crepuscule chap 89 13/11/2015 00:35

Crepuscule chap 88 13/11/2015 00:34

Crepuscule chap 87 13/11/2015 00:34

Crepuscule chap 86 13/11/2015 00:34

Crepuscule chap 85 13/11/2015 00:34

Crepuscule chap 84 13/11/2015 00:34

Crepuscule chap 83 13/11/2015 00:33

Crepuscule chap 82 13/11/2015 00:33

Crepuscule chap 81 13/11/2015 00:33

Crepuscule chap 80 13/11/2015 00:33

Crepuscule chap 79 13/11/2015 00:32

Crepuscule chap 78 13/11/2015 00:33

Crepuscule chap 77 13/11/2015 00:32

Crepuscule chap 76 13/11/2015 00:32

Crepuscule chap 75 13/11/2015 00:31

Crepuscule chap 74 13/11/2015 00:31

Crepuscule chap 73 13/11/2015 00:35

Crepuscule chap 72 13/11/2015 00:30

Crepuscule chap 71 13/11/2015 00:29

Crepuscule chap 70 13/11/2015 00:29

Crepuscule chap 69 13/11/2015 00:29

Crepuscule chap 68 13/11/2015 00:29

Crepuscule chap 67 13/11/2015 00:29

Crepuscule chap 66 13/11/2015 00:28

Crepuscule chap 65 13/11/2015 00:28

Crepuscule chap 64 13/11/2015 00:28

Crepuscule chap 63 13/11/2015 00:28

Crepuscule chap 62 13/11/2015 00:27

Crepuscule chap 61 13/11/2015 00:27

Crepuscule chap 60 13/11/2015 00:16

Crepuscule chap 59 13/11/2015 00:15

Crepuscule chap 58 13/11/2015 00:15

Crepuscule chap 57 13/11/2015 00:15

Crepuscule chap 56 13/11/2015 00:14

Crepuscule chap 55 13/11/2015 00:14

Crepuscule chap 54 13/11/2015 00:14

Crepuscule chap 53 13/11/2015 00:14

Crepuscule chap 52 13/11/2015 00:14

Crepuscule chap 51 13/11/2015 00:14

Crepuscule chap 50 13/11/2015 00:13

Crepuscule chap 49 13/11/2015 00:13

Crepuscule chap 48 13/11/2015 00:13

Crepuscule chap 47 13/11/2015 00:12

Crepuscule chap 46 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 45 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 44 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 43 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 42 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 41 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 40 13/11/2015 00:11

Crepuscule chap 39 13/11/2015 00:10

Crepuscule chap 38 12/07/2013 14:42

Crepuscule chap 37 09/07/2013 14:56

Crepuscule chap 36 07/07/2013 01:53

Crepuscule chap 35 15/04/2013 02:08

Crepuscule chap 34 12/04/2013 01:36

Crepuscule chap 33 12/04/2013 01:36

Crepuscule chap 32 15/12/2012 01:33

Crepuscule chap 31 15/12/2012 01:21

Crepuscule chap 30 10/11/2012 00:21

Crepuscule chap 29 19/10/2012 00:42

Crepuscule chap 28 01/10/2012 00:00

Crepuscule chap 27 07/09/2012 00:42

Crepuscule chap 26 17/08/2012 10:47

Crepuscule Chap 25 27/07/2012 12:07

Crepuscule Chap 24 07/07/2012 20:44

Crepuscule Chap 23 07/07/2012 20:41

Crepuscule Chap 22 07/07/2012 20:38

Crepuscule Chap 21 07/07/2012 20:37

Crepuscule Chap 20 07/07/2012 20:33

Crepuscule chap 19 05/07/2012 12:07

Crepuscule chap 18 05/07/2012 10:26

Crepuscule chap 17 05/07/2012 10:26

Crepuscule chap 16 05/07/2012 10:26

Crepuscule chap 15 05/07/2012 10:25

Crepuscule chap 14 05/07/2012 10:25

Crepuscule chap 13 05/07/2012 10:24

Crepuscule chap 12 05/07/2012 10:24

Crepuscule chap 11 05/07/2012 10:24

Crepuscule chap 10 05/07/2012 10:23

Crepuscule chap 9 05/07/2012 10:23

Crepuscule chap 8 05/07/2012 10:22

Crepuscule chap 7 05/07/2012 10:22

Crepuscule chap 6 30/06/2012 14:22

Crepuscule chap 5 30/06/2012 14:21

Crepuscule chap 4 30/06/2012 14:20

Crepuscule chap 3 29/06/2012 21:47

Crepuscule chap 2 29/06/2012 21:46

Crepuscule chap 1 29/06/2012 21:46

Crepuscule chap 0 29/06/2012 21:45

Xem xong nhớ comment dùm mình nhá!!! Để cho nhóm dịch có động lực làm việc ra chap mới nhanh.......TKS!!!! 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Number update chapter 18
  • truyện tranh A Channel update chapter 37
  • truyện tranh Durarara! update chapter 7 trở đi  [Kị sĩ ko đầu] siu hot
  • truyện tranh Gakkou no Sensei
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!