Clover (DP) Chap 213

truyện tranh Clover (DP)
SƠ LƯỢC

Misaki Hayato, một thằng siêu mạnh và tưng tửng chuyển về thị trấn cũ sau 5 năm. Tại đây, Misaki gặp lại 2 người bạn cũ là Tomoki Nara và Kenji Hanayama. Tương tự như các bộ truyện đánh đấm học đường khác, nhân vật chính sẽ trải qua cuộc sống trung học, làm quen với những người bạn mới và dùng nắm đấm để bảo vệ những gì quan trọng đối với mình.

 

Đọc Onl và thảo luận tại:https://discord.gg/UAkpzHxgRv

Tác giả: TETSUHIRO Hirakawa

Nhóm dịch: Deathplace Team

Thể loại: Action Comedy School Life Shounen

Đăng bởi: EdenBreaker Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 70324 Theo dõi: 112

Update: 12/10/2021 22:07TỔNG HỢP (213 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Clover (DP) Chap 213 12/10/2021 22:07 Download

Clover (DP) Chap 212 03/09/2021 14:55 Download

Clover (DP) Chap 211 19/08/2021 21:22 Download

Clover (DP) Chap 210 28/07/2021 16:42 Download

Clover (DP) Chap 209 21/07/2021 07:36 Download

Clover (DP) Chap 208 10/07/2021 11:32 Download

Clover (DP) Chap 207 10/07/2021 11:32 Download

Clover (DP) Chap 206 09/07/2021 15:08 Download

Clover (DP) Chap 205 08/07/2021 21:20 Download

Clover (DP) Chap 204 07/07/2021 23:08 Download

Clover (DP) Chap 203 07/07/2021 23:08 Download

Clover (DP) Chap 202 07/07/2021 23:07 Download

Clover (DP) Chap 201 07/07/2021 23:07 Download

Clover (DP) Chap 200 07/07/2021 23:07 Download

Clover (DP) Chap 199 07/07/2021 23:07 Download

Clover (DP) Chap 198 07/07/2021 23:06 Download

Clover (DP) Chap 197 07/07/2021 23:06 Download

Clover (DP) Chap 196 07/07/2021 23:06 Download

Clover (DP) Chap 195 07/07/2021 23:06 Download

Clover (DP) Chap 194 07/07/2021 23:05 Download

Clover (DP) Chap 193 01/07/2021 11:30 Download

Clover (DP) Chap 192 01/07/2021 11:30 Download

Clover (DP) Chap 191 01/07/2021 11:30 Download

Clover (DP) Chap 190 01/07/2021 11:29 Download

Clover (DP) Chap 189 01/07/2021 11:28 Download

Clover (DP) Chap 188 01/07/2021 11:28 Download

Clover (DP) Chap 187 01/07/2021 11:27 Download

Clover (DP) Chap 186 01/07/2021 11:27 Download

Clover (DP) Chap 185 01/07/2021 11:26 Download

Clover (DP) Chap 184 01/07/2021 11:26 Download

Clover (DP) Chap 183 01/07/2021 11:26 Download

Clover (DP) Chap 182 01/07/2021 11:25 Download

Clover (DP) Chap 181 01/07/2021 11:25 Download

Clover (DP) Chap 180 01/07/2021 11:25 Download

Clover (DP) Chap 179 01/07/2021 11:25 Download

Clover (DP) Chap 178 01/07/2021 11:24 Download

Clover (DP) Chap 177 01/07/2021 11:24 Download

Clover (DP) Chap 176 01/07/2021 11:24 Download

Clover (DP) Chap 175 01/07/2021 11:24 Download

Clover (DP) Chap 174 01/07/2021 11:23 Download

Clover (DP) Chap 173 25/06/2021 18:16 Download

Clover (DP) Chap 172 24/06/2021 16:51 Download

Clover (DP) chap 171 14/07/2017 15:17

Clover (DP) chap 170 14/07/2017 15:17

Clover (DP) chap 169 14/07/2017 15:16

Clover (DP) chap 168 14/07/2017 15:16

Clover (DP) chap 167 09/07/2017 13:46

Clover (DP) chap 166 28/06/2017 12:01

Clover (DP) chap 165 28/06/2017 12:01

Clover (DP) chap 164 28/06/2017 12:01

Clover (DP) chap 163 12/06/2017 12:21

Clover (DP) chap 162 06/06/2017 18:38

Clover (DP) chap 161 02/06/2017 18:56

Clover (DP) chap 160 30/05/2017 19:35

Clover (DP) chap 159 28/05/2017 13:46

Clover (DP) chap 158 22/05/2017 19:59

Clover (DP) chap 157 18/05/2017 12:36

Clover (DP) chap 156 17/05/2017 18:57

Clover (DP) chap 155 17/05/2017 18:57

Clover (DP) chap 154 15/05/2017 19:57

Clover (DP) chap 153 12/05/2017 19:15

Clover (DP) chap 152 11/05/2017 21:55

Clover (DP) chap 151 09/05/2017 18:29

Clover (DP) chap 150 08/05/2017 19:06

Clover (DP) chap 149 08/05/2017 18:44

Clover (DP) chap 148 07/05/2017 12:41

Clover (DP) chap 147 07/05/2017 12:41

Clover (DP) chap 146 07/05/2017 12:41

Clover (DP) chap 145 07/05/2017 12:41

Clover (DP) chap 144 26/04/2017 18:35

Clover (DP) chap 143 24/04/2016 02:40

Clover (DP) chap 142 06/11/2015 22:25

Clover (DP) chap 141 13/10/2015 11:01

Clover (DP) chap 140 12/10/2015 20:27

Clover (DP) chap 139 23/09/2015 11:45

Clover (DP) chap 138 23/09/2015 11:44

Clover (DP) chap 137 09/07/2015 16:29

Clover (DP) chap 136 25/06/2015 21:26

Clover (DP) chap 135 14/06/2015 09:58

Clover (DP) chap 134 06/06/2015 20:04

Clover (DP) chap 133 29/04/2015 08:54

Clover (DP) chap 132 22/04/2015 15:58

Clover (DP) chap 131 12/02/2015 15:20

Clover (DP) chap 130 29/01/2015 10:36

Clover (DP) chap 129 01/01/2015 00:14

Clover (DP) chap 128 01/01/2015 00:14

Clover (DP) chap 127 01/01/2015 00:14

Clover (DP) chap 126 01/01/2015 00:14

Clover (DP) chap 125 11/12/2014 15:05

Clover (DP) chap 124 07/12/2014 00:27

Clover (DP) chap 123 24/11/2014 10:09

Clover (DP) chap 122 24/11/2014 10:09

Clover (DP) chap 121 13/11/2014 14:45

Clover (DP) chap 120 09/11/2014 22:19

Clover (DP) chap 119 03/11/2014 00:58

Clover (DP) chap 118 25/10/2014 20:23

Clover (DP) chap 117 25/10/2014 20:23

Clover (DP) chap 116 25/10/2014 20:23

Clover (DP) chap 115 07/10/2014 19:39

Clover (DP) chap 114 07/10/2014 19:39

Clover (DP) chap 113 07/10/2014 19:39

Clover (DP) chap 112 07/10/2014 19:39

Clover (DP) chap 111 07/10/2014 19:39

Clover (DP) chap 110 07/10/2014 19:38

Clover (DP) chap 109 07/10/2014 19:38

Clover (DP) chap 108 07/10/2014 19:38

Clover (DP) Chap 107: 31 tháng 12 08/03/2020 09:27

Clover (DP) chap 106 07/10/2014 19:38

Clover (DP) chap 105 13/08/2014 13:05

Clover (DP) chap 104 13/08/2014 13:04

Clover (DP) chap 103 13/08/2014 13:04

Clover (DP) chap 102 13/08/2014 13:04

Clover (DP) chap 101 13/08/2014 13:04

Clover (DP) chap 100 13/08/2014 13:04

Clover (DP) chap 99 13/08/2014 13:03

Clover (DP) chap 98 13/08/2014 13:03

Clover (DP) chap 97 13/08/2014 13:03

Clover (DP) chap 96 13/08/2014 13:03

Clover (DP) chap 95 13/08/2014 13:01

Clover (DP) chap 94 13/08/2014 13:01

Clover (DP) chap 93 13/08/2014 13:01

Clover (DP) chap 92 13/08/2014 13:01

Clover (DP) chap 91 13/08/2014 13:01

Clover (DP) chap 90 13/08/2014 13:01

Clover (DP) chap 89 13/08/2014 13:00

Clover (DP) chap 88 13/08/2014 13:00

Clover (DP) chap 87 13/08/2014 13:00

Clover (DP) chap 86 24/07/2014 14:53

Clover (DP) chap 85 14/07/2014 15:30

Clover (DP) chap 84 11/07/2014 15:13

Clover (DP) chap 83 01/07/2014 23:14

Clover (DP) chap 82 26/06/2014 17:45

Clover (DP) chap 81 26/06/2014 17:46

Clover (DP) chap 80 20/06/2014 17:17

Clover (DP) chap 79 13/06/2014 23:49

Clover (DP) chap 78 06/06/2014 14:28

Clover (DP) chap 77 04/06/2014 00:18

Clover (DP) chap 76 28/05/2014 17:35

Clover (DP) chap 75 23/05/2014 17:28

Clover (DP) chap 74 23/05/2014 17:31

Clover (DP) chap 73 23/05/2014 17:30

Clover (DP) chap 72 23/05/2014 17:30

Clover (DP) chap 71 23/05/2014 17:30

Clover (DP) chap 70 23/05/2014 17:30

Clover (DP) chap 69 23/05/2014 17:29

Clover (DP) chap 68 23/05/2014 17:29

Clover (DP) chap 67 23/05/2014 17:29

Clover (DP) chap 66 23/05/2014 17:29

Clover (DP) chap 65 23/05/2014 17:29

Clover (DP) chap 64 15/04/2014 17:04

Clover (DP) chap 63 15/04/2014 17:04

Clover (DP) chap 62 15/04/2014 17:03

Clover (DP) CHAP 61 15/04/2014 17:03

Clover (DP) chap 60 15/04/2014 17:03

Clover (DP) chap 59 15/04/2014 17:03

Clover (DP) chap 58 15/04/2014 17:02

Clover (DP) chap 57 15/04/2014 17:02

Clover (DP) chap 56 15/04/2014 17:02

Clover (DP) chap 55 15/04/2014 17:02

Clover (DP) chap 54 15/04/2014 17:01

Clover (DP) chap 53 15/04/2014 17:01

Clover (DP) chap 52 15/04/2014 17:01

Clover (DP) chap 51 15/04/2014 17:01

Clover (DP) chap 50 20/10/2013 22:07

Clover (DP) chap 49 16/10/2013 17:09

Clover (DP) chap 48 16/10/2013 17:09

Clover (DP) chap 47 16/10/2013 17:05

Clover (DP) chap 46 16/10/2013 17:05

Clover (DP) chap 45 15/09/2013 01:45

Clover (DP) chap 44 28/05/2013 14:02

Clover (DP) chap 43 28/05/2013 14:02

Clover (DP) chap 42 22/05/2013 12:10

Clover (DP) chap 41 22/05/2013 12:09

Clover (DP) chap 40 14/05/2013 01:44

Clover (DP) chap 39 07/05/2013 01:28

Clover (DP) chap 38 30/04/2013 01:26

Clover (DP) chap 37 22/04/2013 22:54

Clover (DP) chap 36 16/04/2013 01:38

Clover (DP) chap 35 10/04/2013 01:34

Clover (DP) chap 34 08/04/2013 01:36

Clover (DP) chap 33 05/04/2013 13:20

Clover (DP) chap 32 14/03/2013 23:59

Clover (DP) chap 31 14/03/2013 23:59

Clover (DP) chap 30 03/01/2013 18:01

Clover (DP) chap 29 03/01/2013 17:56

Clover (DP) chap 28 01/01/2013 01:57

Clover (DP) chap 27 01/01/2013 01:54

Clover (DP) chap 26 31/12/2012 01:18

Clover (DP) chap 25 31/12/2012 01:14

Clover (DP) chap 24 30/12/2012 01:37

Clover (DP) chap 23 30/12/2012 01:33

Clover (DP) chap 22 29/12/2012 00:51

Clover (DP) chap 21 29/12/2012 00:48

Clover (DP) chap 20 28/12/2012 00:45

Clover (DP) chap 19 28/12/2012 00:41

Clover (DP) chap 18 27/12/2012 00:54

Clover (DP) chap 17 27/12/2012 00:49

Clover (DP) chap 16 26/12/2012 00:29

Clover (DP) chap 15 26/12/2012 00:25

Clover (DP) chap 14 25/12/2012 00:23

Clover (DP) chap 13 25/12/2012 00:17

Clover (DP) chap 12 24/12/2012 00:51

Clover (DP) chap 11 24/12/2012 00:49

Clover (DP) chap 10 23/12/2012 01:04

Clover (DP) chap 9 23/12/2012 00:57

Clover (DP) chap 8 22/12/2012 01:24

Clover (DP) chap 7 22/12/2012 01:22

Clover (DP) chap 6 21/12/2012 00:43

Clover (DP) chap 5 21/12/2012 00:28

Clover (DP) chap 4 20/12/2012 00:38

Clover (DP) chap 3 20/12/2012 00:29

Clover (DP) chap 2 19/12/2012 01:42

Clover (DP) chap 1 19/12/2012 01:18

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Sugarless update chap 15-16 mới
  • truyện tranh Shibito no Koe wo Kiku ga Yoi chap 20
  • truyện tranh Oren's Chap 5
  • truyện tranh Hero Killer Chap 18
  • truyện tranh Mr.Zetton Chap 7
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...