Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT!

truyện tranh Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT!
SƠ LƯỢC
Cô nàng bí ẩn tự xưng là phù thủy đã chôm một chiếc túi từ một người đàn ông và nói rằng "Ngươi không thể thỏa mãn ta" trước khi vụt mất vào hư không. Shotaro - người đã chạm trán cô ta cùng đồng đội tâm giao - Philip nhận vụ án này, nhưng nhanh chóng hiểu ra có điều gì đó sắp xảy ra với Fuuto. "Làn gió" mới ấy khơi nguồn cho trận chiến tiếp theo của cặp thám tử hai trong một, Kamen Rider W!

Đã end vol 13. Còn khoảng tầm chục chap trước khi bắt kịp tiến độ.

Tên khác: Fuuto PI

Nhóm dịch: tokupapersub

Thể loại: Action Adventure Tragedy Ecchi Trinh Thám

Đăng bởi: zerozdx Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Hoàng Minh Chung

Số lượt xem: 184499 Theo dõi: 222

Update: 30/06/2023 07:32TỔNG HỢP (138 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 135 16/09/2023

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 134 16/09/2023

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 133 16/09/2023

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 132

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 131

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 130

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 129

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 128

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 127

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 126

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 125

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 124

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 123

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! chap 117

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 16

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 15

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 14

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 13

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! chap 12

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! chap 11

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! chap 10

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! chap 9

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 8

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 7

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 6

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 5

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 4

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 3

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 2

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chapter 1

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 122

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 121

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 121

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 120

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 119

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 118

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 117

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 116

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 116

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 115

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 114

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 113

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 112

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 111

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 110

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 109

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 108

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 107

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 106

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 105

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 104

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 103

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 102

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 101

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 100

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 99

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 98

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 97

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 96

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 95

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 94

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 93

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 92

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 91

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 90

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 89

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 88

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 87

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 86

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 85

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 84

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 83

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 82

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 81

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 80

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 79

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 78

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 77

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 76

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 75

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 74

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 73

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 72

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 71

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 70

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 69

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 68

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 67

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 66

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 65

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 64

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 63

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 62

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 61

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 60

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 59

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 58

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 57 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 56 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 55 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 54 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 53 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 52 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 51 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 50 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 49 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 48 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 47 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 46 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 45 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 44 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 43 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 42 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 41 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 40 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 39 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 38 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 37 (END VOL4) Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 36 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 35 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 34 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 33 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 32 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 31 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 30 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 29 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 28 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 27 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 26 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 25 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 24 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 23 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 22 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 21 (Re-up) Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 20 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 19 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 18 Download

Fuuto Tantei - Thám tử Fuuto (Từ chap 17) - UPDATE 30/6: DEATH DOPANT! Chap 17 Download

Feel free to re-up lol

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cuộc Phiêu Lưu Kì Lạ Của Jojo Phần 9 - The JOJOlands (UPDATE CHAP 5: NOVEMBER RAIN!)
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình