Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng update chap 103- HẾT TRUYỆN

truyện tranh Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng
SƠ LƯỢC
Itsuki và Hayato đi săn lùng con sói đã tấn công gia súc của làng bất ngờ gặp một con thú lai dòng máu của dơi quỷ , nó nhìn chằm chằm vào Hayato liệu...

Trang chủ của mình : http://www.lactroi.info vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của mình nhá.

Tên khác: Red Blood Red Legacy

Nguồn: http://www.mangavn.net/,mega team suunhi.info lactroi.info

Nhóm dịch: lactroi.info

Thể loại: Action Harem Romance Seinen Shounen Supernatural Ecchi

Đăng bởi: Drop là bay vào Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: Biên Tập Học Việc Editor , ......... , Góc Truyện Vui

Số lượt xem: 995602 Theo dõi: 1550

Update: 16/03/2020 22:03TỔNG HỢP (103 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 103 END 24/04/2019 05:57

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 102 17/04/2019 05:12

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 101 12/04/2019 12:34

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 100 07/04/2019 12:26

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 99 04/04/2019 07:06

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 98 02/04/2019 12:36

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 97 29/03/2019 22:20

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 96 26/03/2019 23:06

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 95 24/03/2019 21:28

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 94 22/03/2019 11:23

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 93 20/03/2019 13:29

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 92 02/03/2019 21:26

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 91 26/02/2019 21:59

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 90 22/02/2019 20:43

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 89 19/02/2019 12:33

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 88 15/02/2019 21:30

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 87 13/02/2019 21:34

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 86 11/02/2019 22:49

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 85 09/02/2019 21:03

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 84 08/02/2019 23:08

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 83 07/02/2019 21:45

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 82 06/02/2019 09:31

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 81 03/02/2019 22:02

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 80 01/02/2019 23:21

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 79 30/01/2019 23:00

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 78 29/01/2019 22:23

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 77 28/01/2019 22:27

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 76 11/11/2018 21:05

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 75 09/11/2018 21:43

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 74 02/11/2018 22:02

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 73 30/10/2018 22:33

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 72 25/10/2018 22:39

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 71 24/10/2018 23:24

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 70 23/10/2018 22:38

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 69 22/10/2018 21:57

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 68 21/10/2018 21:45

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 67 19/10/2018 23:00

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 66 18/10/2018 21:41

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 65 17/10/2018 22:15

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 64 16/10/2018 22:51

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 63 16/10/2018 06:06

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 62 14/10/2018 22:22

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 61 12/10/2018 22:35

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 60 11/10/2018 02:59

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 59 09/10/2018 22:27

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 58 07/10/2018 22:25

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 57 04/10/2018 22:16

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 56 20/09/2018 03:23

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 55 15/09/2018 20:46

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 54 01/09/2018 19:20

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 53 29/08/2018 19:29

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 52 26/08/2018 21:18

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 51 06/12/2017 22:12

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 50 01/11/2017 22:51

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 49 24/10/2017 13:43

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 48 22/10/2017 22:06

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 47 18/10/2017 23:27

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 46 17/10/2017 08:23

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 45 15/10/2017 22:15

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 44 09/10/2017 07:35

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 43 06/10/2017 21:51

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 42 05/10/2017 06:01

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 41 11/08/2017 16:13

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 40 04/08/2017 21:28

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 39 02/08/2017 05:35

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 38 31/07/2017 13:40

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 37 29/07/2017 22:39

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 36 29/07/2017 09:24

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 35 25/11/2016 18:13

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 34 22/11/2016 16:39

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 33 03/11/2016 17:03

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 32 13/10/2016 19:21

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 31 12/10/2016 16:56

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 30 11/10/2016 19:51

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 29 12/09/2016 14:11

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 28 04/09/2016 19:17

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 27 31/08/2016 16:26

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 26 30/08/2016 15:37

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 25 29/08/2016 19:20

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 24 27/08/2016 19:37

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 23 26/08/2016 19:20

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 22 25/08/2016 10:01

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 21 15/09/2015 19:54

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 20 08/09/2015 19:42

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 19 06/09/2015 23:42

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 18 31/03/2015 22:44

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 17 25/03/2015 14:44

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 16 19/03/2015 16:43

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 15 19/03/2015 16:42

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 14 19/03/2015 16:41

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 13 12/03/2015 19:29

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng Chap 12 07/03/2015 02:29

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 11 30/08/2016 16:37

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 10 30/08/2016 16:36

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 9 30/08/2016 16:36

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 8 30/08/2016 16:36

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 7 30/08/2016 16:36

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 6 30/08/2016 16:36

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 5 30/08/2016 16:35

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 4 30/08/2016 16:35

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 3 30/08/2016 16:35

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 2 06/10/2017 21:31

Akaaka to Shita Chi no Monogatari - Câu chuyện về Ma cà rồng chap 1 30/08/2016 16:34

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Noblesse Update chap 526 tiếng việt, next is chap 527
  • truyện tranh Sengoku Strays - Lạc vào thời Chiến Quốc Update Chap 45 Next is 46
  • truyện tranh Arslan Chiến ký [>Update 05/06<] Chapter 37 Pháo đài Sa thạch
  • truyện tranh Zero - The Gate of Beginning update chap 7-9
  • truyện tranh Afro samurai - Samurai báo thù update chap 5
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...